สร้างเมืองให้เหมือนป่า เพิ่มพลังชีวิตให้เมือง Vietnam Pavilion – Milan'15 13 -

สร้างเมืองให้เหมือนป่า เพิ่มพลังชีวิตให้เมือง Vietnam Pavilion – Milan’15

Vietnam Pavilion – Milan Expo 2015 / Vo Trong Nghia Architeล

แนวคิดของเวียดนามพาวิเลียน ที่ปลูกสร้างด้วยไม้ไผ่ และสอดแทรกด้วยต้นไม้ เป็นรูปทรงที่สวยงาม และได้ความรู้สึกถึงธรรมชาติ พร้อมกับความโปร่งโล่งสบาย  


สถาปนิกผู้ออกแบบพาวิเลียน อธิบายถึงเนื้อหาที่ต้องการสื่อ คือ “Feeding the Planet, Energy for Life” คือการนำพลังแห่งการมีชีวิตกลับคืนสู่ผู้คนที่อาศัยในเมือง เป็นการเติมเต็มชีวิตทางจิตใจ ให้แก่ผู้คนที่อาศัยในเมือง
ต้นไม้ที่อยู่กับอาคารทำให้เกิดความกลมกลืนงดงามของการดำเนินชีวิต ซึ่งทำให้เกิดผลดีต่อจิตใจมนุษย์ เมืองใหญ่หลายเมืองในเวียดนาม ทั้งฮานอย และโฮจิมินห์ซิตี้ ต้นไม้และพื้นที่สีเขียวได้หายไปมาก จนเหลือไม่ถึง 1 ตรม. ต่อประชากร 1คน อันเนื่องมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจ การออกแบบงานนี้จึงมีต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งของอาคาร และแม้แต่ส่วนบนของอาคาร
 สร้างเมืองให้เหมือนป่า เพิ่มพลังชีวิตให้เมือง Vietnam Pavilion – Milan'15 14 -  
สร้างเมืองให้เหมือนป่า เพิ่มพลังชีวิตให้เมือง Vietnam Pavilion – Milan'15 15 -  สร้างเมืองให้เหมือนป่า เพิ่มพลังชีวิตให้เมือง Vietnam Pavilion – Milan'15 16 -  สร้างเมืองให้เหมือนป่า เพิ่มพลังชีวิตให้เมือง Vietnam Pavilion – Milan'15 17 -  สร้างเมืองให้เหมือนป่า เพิ่มพลังชีวิตให้เมือง Vietnam Pavilion – Milan'15 18 - 

Vietnam pavilion มีพื้นที่เพียง 887ตรม. และ เมื่อตัดส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะเหลือพื้นที่จริงๆน้อยกว่า 400 ตรม. พาวิเลียนถูกทำให้เหมือนป่า ด้วยต้นไม้ 46ต้น เหนืออาคาร เป็นการนำต้นไม้กลับมาสู่พื้นที่เมือง เพื่อให้การใช้ชีวิตในเมืองได้ใกล้ชิด และรวมเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ต้นไม้ไม่เพียงแต่ให้ผลเป็นทัศนียภาพที่งดงาม และความสุขสดชื่นทางจิตใจ แต่ยังให้ร่มเงา กันแดด ต้นไม้ยังช่วยให้เกิดอากาศบริสุทธิ์ สายลมที่นำความสดชื่น ช่วยให้อาคารประหยัดพลังงาน และสร้างพื้นที่อยู่สบายโดยรอบ

 สร้างเมืองให้เหมือนป่า เพิ่มพลังชีวิตให้เมือง Vietnam Pavilion – Milan'15 19 -  
สร้างเมืองให้เหมือนป่า เพิ่มพลังชีวิตให้เมือง Vietnam Pavilion – Milan'15 20 -  สร้างเมืองให้เหมือนป่า เพิ่มพลังชีวิตให้เมือง Vietnam Pavilion – Milan'15 21 -  สร้างเมืองให้เหมือนป่า เพิ่มพลังชีวิตให้เมือง Vietnam Pavilion – Milan'15 22 -  สร้างเมืองให้เหมือนป่า เพิ่มพลังชีวิตให้เมือง Vietnam Pavilion – Milan'15 23 -   

 สร้างเมืองให้เหมือนป่า เพิ่มพลังชีวิตให้เมือง Vietnam Pavilion – Milan'15 24 -  สร้างเมืองให้เหมือนป่า เพิ่มพลังชีวิตให้เมือง Vietnam Pavilion – Milan'15 25 -  สร้างเมืองให้เหมือนป่า เพิ่มพลังชีวิตให้เมือง Vietnam Pavilion – Milan'15 26 -  สร้างเมืองให้เหมือนป่า เพิ่มพลังชีวิตให้เมือง Vietnam Pavilion – Milan'15 27 -  สร้างเมืองให้เหมือนป่า เพิ่มพลังชีวิตให้เมือง Vietnam Pavilion – Milan'15 28 - 
© PHOTOGRAPHERS4EXPO – Saverio Lombardi Vallauri

ที่มา : http://www.archdaily.com/630961/vietnam-pavilion-milan-expo-2015-vo-trong-nghia-architects/