The InterLock สำหรับคนรักจักรยาน 13 - interlock

The InterLock สำหรับคนรักจักรยาน

เพื่อนๆ iUrban ที่รักการขับขี่จักรยานเป็นชีวิตจิตใจ นอกจากรักสุขภาพแล้ว ก็ต้องรักยานพาหนะ อย่างจักรยานด้วย เช่นกัน วันนี้เลยมี item ที่เป็นประโยชน์กับจักรยานของทุกคนมาฝากกัน


The interLock ที่ล็อกจักรยานแบบไม่มีสายรกรุงรัง เวลาเก็บเพราะสายล็อกนี้ซ่อนตัวอยู่ใต้เบาะที่นั่งคนขี่จักรยาน The interLock มันสามารถเข้ากับจักรยานทุกรุ่น เพียงเอาถอดเบาะออกแล้วใส่ The interLock เข้าไปแล้วก็ใส่เบาะกลับไปเหมือนเดิม for buy online : http://the-interlock.com 1gallery 2gallery 4gallery 5gallery