fbpx

เพื่อนๆ iUrban ที่ใช้งาน Macbook เคยมีปัญหาสายชาร์จแบตเตอร์รี่ที่หลุดง่าย เวลาที่ไม่ได้วาง Macbook ที่โต๊ะทำงาน เลยทำให้เราไม่รู้ตัวเลยว่าสายนั้นหลุดไปตอนไหน ลองมาดู Snuglet ที่ได้คิดค้นมาแก้ปัญหานี้

Snuglet เป็นเพียงที่ครอบอันเล็กๆที่สวมเข้าได้พอดีกับตัว power connector ทำให้แน่นขึ้นเวลาชาร์จแบตเตอร์รี่ เวลาให้งาน Macbook บนเตียงนอน โซฟาพร้อมกับชาร์จไปด้วยก็ไม่หลุดง่ายๆแล้ว Snuglet เหมาะสำหรับ MacBook Air or MacBook Pro

6fed743823817838f1bf65d957a1f5ee large Snuglet   Keeps your MacBook power cable connected!

b08b78c07ec33164f0a4a2f20381c9c3 large Snuglet   Keeps your MacBook power cable connected!

8ea4d45c5b02002148a6c99c03f0ac88 large Snuglet   Keeps your MacBook power cable connected!

922ab4c51f185465f366faee5df1a072 large Snuglet   Keeps your MacBook power cable connected!

f486d90970c3d7dc05e8f7e5b148e6c6 large Snuglet   Keeps your MacBook power cable connected!

35a54ac98b0f568e06e398b241d133e2 large Snuglet   Keeps your MacBook power cable connected!source : http://www.snuglet.com

3383970 Snuglet   Keeps your MacBook power cable connected!

No more articles