ตอนเด็กๆใครเคยเล่นแข่งโยนของลงกล่องกันบ้าง…วันนี้กิจกรรมสนุกๆที่เราเล่นกันตอนเด็กๆวันนั้นถูก Go aM + Design นำเอามาเป็น Concept สำหรับการทิ้งขยะลงในถังขยะ โดยการทำเป้าในการโยนขยะติดไว้กับตัวถังขยะ ซึ่ง Concept ดังกล่าวเหมือนเป็นตัวกระตุ้นให้คนหันมาทิ้งขยะและพยายามทิ้งขยะให้ลงถังกันมากขึ้น Concept แบบนี้เหมาะกับการฝึกให้เด็กๆรู้จักกับการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง ฝึกความมีวินัยในการทำความดีแถมอาจได้ความแม่นยำพ่วงเข้ามาอีกด้วยb 720 0 0 0   images stories benedetto shot the garbage 360 4 253x350 Shot the garbageb 720 0 0 0   images stories benedetto shot the garbage 5 247x350 Shot the garbageb 720 0 0 0   images stories benedetto shot the garbage 360 3 262x350 Shot the garbageb 720 0 0 0   images stories benedetto shot the garbage 360 2 262x350 Shot the garbage

ที่มา:http://www.wix.com/vaamdesign/vaam-design

No more articles