We love our King
Image Image Image Image

iUrban | 22 Feb 2017

329
Views
8 Mar 2012

Shot the garbage

ตอนเด็กๆใครเคยเล่นแข่งโยนของลงกล่องกันบ้าง…วันนี้กิจกรรมสนุกๆที่เราเล่นกันตอนเด็กๆวันนั้นถูก Go aM + Design นำเอามาเป็น Concept สำหรับการทิ้งขยะลงในถังขยะ โดยการทำเป้าในการโยนขยะติดไว้กับตัวถังขยะ ซึ่ง Concept ดังกล่าวเหมือนเป็นตัวกระตุ้นให้คนหันมาทิ้งขยะและพยายามทิ้งขยะให้ลงถังกันมากขึ้น Concept แบบนี้เหมาะกับการฝึกให้เด็กๆรู้จักกับการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง ฝึกความมีวินัยในการทำความดีแถมอาจได้ความแม่นยำพ่วงเข้ามาอีกด้วย

ที่มา:http://www.wix.com/vaamdesign/vaam-design

SnowBall
  • Traveler | Movie lover | freelance writer | Internet addict http://www.facebook.com/trip.service http://trip-service.tumblr.com
 
Facebook Debug | iCraft
+
-