เพาะปลูกพืชแนวใหม่ในน้ำ เป็นวิธีที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน iUrban เลยนำ item ที่สามารถเพาะปลูกขยายพันธุ์พืชในน้ำได้เองใช้พื้นที่น้อยมากแค่แก้วน้ำวางเท่านั้นเอง กับ  Rootcup

Rootcup  เป็นผลงานการออกแบบของ Michael ผู้ก่อตั้ง good3studio in San Francisco Rootcup เป็นลักษณะถ้วยที่มีความยืดหยุ่นสูง ป้องกันแสง UV ได้ ไม่มีรูพรุน กันน้ำและเก็บกักน้ำได้ดี มีฝาปิดบนปากถ้วยเพื่อให้รากของต้นพืขไม่โดนแสงแต่ยังได้รับน้ำในการเจริญเติบโต จึงเหมาะสำหรับพืชที่ตัดแล้วต้องการให้รากงอกอีกครั้ง เพื่อปลูกในดินต่อไป หรือเลี้ยงดูใน rootcup เลยก็ได้

For The Bigger Rootcup

source : http://rootcup.com

rootcup1 425x314 Rootcup ปลูกพืชแนวใหม่rootcup2 425x310 Rootcup ปลูกพืชแนวใหม่rootcup4 425x323 Rootcup ปลูกพืชแนวใหม่rootcup5 282x375 Rootcup ปลูกพืชแนวใหม่image 187838 full 425x280 Rootcup ปลูกพืชแนวใหม่image 188874 full 425x292 Rootcup ปลูกพืชแนวใหม่ image 188877 full 425x267 Rootcup ปลูกพืชแนวใหม่rootcup3 425x337 Rootcup ปลูกพืชแนวใหม่

No more articles