Recycled Plastic Road โครงการสร้างถนนด้วยพลาสติกรีไซเคิล ที่เนเธอร์แลนด์ 13 - Netherlands

Recycled Plastic Road โครงการสร้างถนนด้วยพลาสติกรีไซเคิล ที่เนเธอร์แลนด์

เมืองรอตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผุดไอเดียสุดเจ๋ง กับโครงการสร้างถนนด้วยพลาสติกรีไซเคิลที่แรกในโลก นอกจากจะใช้งบประมาณในการบำรุงรักษาน้อยกว่าถนนราดยาง และปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่ามาก ทั้งยังมีสภาพผิวที่แข็งแรงกว่าถนนราดยาง และทนทานในอุณหภูมิ ตั้งแต่ -40 ถึง 80 องศาเซลเซียล นอกจากนี้ยังง่ายต่อการฝังสายเคเบิและท่อต่างๆ ใต้พิ้นผิวถนน โดยถนนรูปใหม่นี้จะสร้างสรรค์โดยบริษัท VolkerWessels ซึ่งจะใช้เวลาสร้างในโรงงานก่อนจะยกมาประกอบ ทำให้การสร้างถนนด้วยนวัตกรรมนี้รวดเร็วกว่าแบบเดิม


PlasticRoad3

plastic-road-1024

PlasticRoad2