We love our King
Image Image Image Image

iUrban | 23 Feb 2017

319
Views
12 Jan 2013

Ray washstand for ex.t

ห้องน้ำนับเป็นส่วนสำคัญของบ้าน ดังนั้นการเลือกอ่างล้างหน้าและกระจกในห้องน้ำก็ยิ่งสำคัญไปด้วย  ลองมาดูที่ iUrban นำมาฝากในวันนี้เป็น ภายใต้ชื่อ Ray และจำหน่ายออนไลน์ที่ www.ex-t.com  ไปดูกันเลยคะ

Ray washstand เป็นผลงานการออกแบบของ MICHAEL HILGERS ชาวเยอรมัน ที่พยายามจะทำอ่างล้างหน้าและกระจกให้สอดคล้องกัน จึงเป็นที่มาของอ่างล้างหน้าเซรามิกและ กระจกส่องที่เมื่อเลื่อนไปทางซ้ายและขวาก็จะมีช่องเก็บของเล็กๆซ่อนอยู่ด้านหลังภายใต้กระจกบางพิเศษที่เรียกว่า Ray mirror

http://www.ex-t.com

 

ray_design_ldesign_mirror_l mirror_lray_mirror_l

Nes Koontragul
  • Neskoon founder , iUrban co-founder Jewellery designer and instructor instagram @neskoon
 
Facebook Debug | iCraft
+
-