การใช้ชีวิตในชั่วโมงเร่งด่วนของชาวกรุงที่ต้องตื่นเช้าไปทำงาน เผชิญรถติดบนท้องถนน ต่างๆนานๆ แต่สิ่งหนึ่งขาดไม่ได้ของชีวิตที่เร่งรีบขนาดนี้ คือ การดื่มกาแฟ ที่หลายคนติดจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแล้ว ลองมาดูตัวช่วยในวันนี้ Piamo ที่จะทำให้การดื่มกาแฟเปลี่ยนไปการเดิม

Piamo: your espresso maker for the microwave , Piamo เป็นชุดทำกาแฟ Espresso ด้วยไมโครเวฟด้วยเวลาเพียง  30 วินาที เราก็จะได้ดื่มกาแฟหอมหวานที่บ้าน ที่ออฟฟิศ ได้แบบง่ายๆ แต่ Piamo นี้เป็นเพียง Prototype ยังไม่ได้ผลิตจริง หากต้องการผลักดันให้เกิดการผลิตออกมาจำหน่ายจริง สามารถเข้าไปสนับสนุนผลงานได้ที่ HERE 

http://www.youtube.com/watch?v=uuaBveGxrEw&feature=player_embedded

LUNAR Piamo Espresso Maker 1 450x300 Piamo: your espresso maker for the microwave LUNAR Piamo Espresso Maker 1a 450x299 Piamo: your espresso maker for the microwave LUNAR Piamo Espresso Maker 2 450x300 Piamo: your espresso maker for the microwave LUNAR Piamo Espresso Maker 3 450x299 Piamo: your espresso maker for the microwave LUNAR Piamo Espresso Maker 4 450x299 Piamo: your espresso maker for the microwave LUNAR Piamo Espresso Maker 5 450x299 Piamo: your espresso maker for the microwave

 

No more articles