กระดาษสร้างเป็นงานศิลปะได้มากกว่าที่คิด เมื่อ animator  สาว “Mandy Smith” ได้สร้างสรรค์ผลงานกระดาษจนกลายเป็นงานประติมากรรม และต่อยอดจนเป็นอะนิเมชั่นเรื่องสั้นๆที่น่ารักไม่แพ้ เทคนิคอื่นๆ ลองไปชมกันเลยดีกว่า

The Move เป็นงานอะนิเมชั่นเรื่องแรกของ Mandy Smith โดยมีฉากหลักอยู่ที่บ้านรูปทรงบิดเบี้ยวผิดปกติ และเธอได้สร้างกระดาษในมิติที่แตกต่างจากที่เราเคยเห็นมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราว และกระดาษที่ถูกสร้างเป็นประติมากรรมขนาดเล็กทุกชิ้นล้วนแต่เป็น handmade ทั้งสิ้น

 

://vimeo.com/17712171

source : http://www.mandysmithwork.com

No more articles