Muji’s Iconic CD Player, Redesigned For The MP3 Age 13 - bluetooth

Muji’s Iconic CD Player, Redesigned For The MP3 Age

เมื่อพูดถึงแบรนด์ดีไซน์ที่มีชื่อเสียง น่าจะมีชื่อของ Muji รวมไปด้วย และใครที่เคยจำได้และเป็นเจ้าของเครื่องเล่น CD สี่เหลี่ยมลบมุมให้มนๆอันเป็นหนึ่งใน item ที่เป็น iconic ของมูจิ วันนี้มูจิได้ designed ใหม่ให้เข้ากลับยุค mp3


การร่วมงานอีกครั้งกับ Naoto Fukasawa กับการออกแบบ Iconic CD player ให้มี DESIGN AS A BLUETOOTH SPEAKER ลำโพงที่เชื่อมต่อด้วยบูทูธ มาพร้อมรีโมทควบคุมการใช้งาน ราคา 8,900円

ไม่รู้ว่าเพื่อนๆ iUrban จะชอบแบบเก่าหรือแบบใหม่มากกว่ากัน แต่อย่างน้อยก็ทำให้เราได้รับรู้ว่าแบรนด์ทุกแบรนด์ย่อมปรับตัว และเปลี่ยนแปลง พัฒนาสินค้าตามยุคตามสมัย…..

 

1672146-slide-muji-speaker-1 1672146-slide-muji-speaker-2 1672146-slide-muji-speaker-3 1672146-slide-muji-speaker-5 1672146-slide-mujispeaker-6 4548076292777_03_400 Untitled-1source : http://www.muji.net/store/cmdty/detail/4548076292777