Urban-Dwelling Home Features Moveable Rooms Controlled by a Button

อะไรๆในยุคนี้ก็ใช้การกดปุ่ม เพื่อขยับ ย้ายได้ทั้งนั้น แต่ไม่นึกว่า จะมีใครทำให้ห้องเลื่อน เคลื่อนย้าย เปลี่ยนมุมได้ด้วยเพียงการกดปุ่ม..แต่สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นแล้วกับบ้านทันสมัยหลังนี้ ในเมือง Tehran ชื่อบ้าน Sharifi-Ha house ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิหร่าน จาก nextoffice
เป็นบ้าน 3 ชั้น ที่ออกแบบทันสมัย มีการใช้พื้นที่ได้อย่างประหยัด ด้วยนวัตกรรม ที่สามารถหมุนเคลื่อนพื้นที่ เพื่อให้เกิดพื้นที่เพิ่ม และเปิดรับแสงสว่างเข้ามาภายใน เป็นการแก้ปัญหาให้กับบ้านที่แคบและยาวแบบบ้านหลังนี้ ..แนวดี ลองดูภาพกันค่ะ
สนใจสามารถอ่านเพิ่มได้ที่ http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/sharifi-ha-house-nextoffice
20140729 201817 73097089 บ้านที่ปรับเปลี่ยนเคลื่อนห้องได้เพียงการกดปุ่ม

20140729 201816 73096915 บ้านที่ปรับเปลี่ยนเคลื่อนห้องได้เพียงการกดปุ่ม

20140729 201825 73105333 บ้านที่ปรับเปลี่ยนเคลื่อนห้องได้เพียงการกดปุ่ม

20140729 201825 73105447 บ้านที่ปรับเปลี่ยนเคลื่อนห้องได้เพียงการกดปุ่ม

20140729 201825 73105563 บ้านที่ปรับเปลี่ยนเคลื่อนห้องได้เพียงการกดปุ่ม

20140729 201825 73105783 บ้านที่ปรับเปลี่ยนเคลื่อนห้องได้เพียงการกดปุ่ม

20140729 201825 73105688 บ้านที่ปรับเปลี่ยนเคลื่อนห้องได้เพียงการกดปุ่ม

No more articles