fbpx

วันนี้จะพาเพื่อนๆ iUrban ไปเที่ยวห้องน้ำสาธารณะที่ประเทศนิวซีแลนด์ ในเมืองเวลลิ่งตันกัน โดยเป็นผลงานการออกแบบของ Studio Pacific Architecture ซึ่งทำให้ห้องน้ำแห่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยปลดทุกข์ ยังเป็นเสมือนประติมากรรมอีกด้วย

Kumutoto Public Toilets,Wellington มีโครงสร้างเป็นทรงโค้งที่มีลักษณะยืดออกไป จำนวน 2 ชิ้นที่เหมือนกัน การที่โครงสร้างมีรูปทรงไม่ปกติและดูเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของบางสิ่ง เพราะว่าต้องการผสมผสานให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ดูกลมกลืนไม่แปลกแยก ด้วยความที่ Wellington เป็นเมืองท่า ติดทะเล Kumutoto Public Toilets จึงมีรูปทรงคล้ายเปลือก crustaceans เช่นกุ้ง เป็นต้นKumutoto Public Toilets,Wellington 3 - ArchitectureKumutoto Public Toilets,Wellington 4 - ArchitectureKumutoto Public Toilets,Wellington 5 - ArchitectureKumutoto Public Toilets,Wellington 6 - ArchitectureKumutoto Public Toilets,Wellington 7 - ArchitectureKumutoto Public Toilets,Wellington 8 - ArchitectureKumutoto Public Toilets,Wellington 9 - Architecturesource : http://www.studiopacific.co.nz

No more articles