fbpx

วันนี้จะพาเพื่อนๆ iUrban ไปเที่ยวห้องน้ำสาธารณะที่ประเทศนิวซีแลนด์ ในเมืองเวลลิ่งตันกัน โดยเป็นผลงานการออกแบบของ Studio Pacific Architecture ซึ่งทำให้ห้องน้ำแห่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยปลดทุกข์ ยังเป็นเสมือนประติมากรรมอีกด้วย

Kumutoto Public Toilets,Wellington มีโครงสร้างเป็นทรงโค้งที่มีลักษณะยืดออกไป จำนวน 2 ชิ้นที่เหมือนกัน การที่โครงสร้างมีรูปทรงไม่ปกติและดูเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของบางสิ่ง เพราะว่าต้องการผสมผสานให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ดูกลมกลืนไม่แปลกแยก ด้วยความที่ Wellington เป็นเมืองท่า ติดทะเล Kumutoto Public Toilets จึงมีรูปทรงคล้ายเปลือก crustaceans เช่นกุ้ง เป็นต้นhero shot serskumutoto toil 107231 slide 466x350 Kumutoto Public Toilets,Wellingtonkuaseutoto toilets studiopa 107236 slide 466x350 Kumutoto Public Toilets,Wellingtonkumutoasdto toilets studiop 107241 slide 466x350 Kumutoto Public Toilets,Wellingtonkumutomo credserrrit to pat 107246 slide 262x350 Kumutoto Public Toilets,Wellingtonkumutoto toilets sasdtudiop 107256 slide 466x350 Kumutoto Public Toilets,Wellingtonkumutoto toilets studiopaci 107261 slide 466x350 Kumutoto Public Toilets,Wellingtonkumutotoasdasd toilets stud 107251 slide 466x350 Kumutoto Public Toilets,Wellingtonsource : http://www.studiopacific.co.nz

No more articles