Kumutoto Public Toilets,Wellington 13 - Architecture

Kumutoto Public Toilets,Wellington

วันนี้จะพาเพื่อนๆ iUrban ไปเที่ยวห้องน้ำสาธารณะที่ประเทศนิวซีแลนด์ ในเมืองเวลลิ่งตันกัน โดยเป็นผลงานการออกแบบของ Studio Pacific Architecture ซึ่งทำให้ห้องน้ำแห่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยปลดทุกข์ ยังเป็นเสมือนประติมากรรมอีกด้วย


Kumutoto Public Toilets,Wellington มีโครงสร้างเป็นทรงโค้งที่มีลักษณะยืดออกไป จำนวน 2 ชิ้นที่เหมือนกัน การที่โครงสร้างมีรูปทรงไม่ปกติและดูเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของบางสิ่ง เพราะว่าต้องการผสมผสานให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ดูกลมกลืนไม่แปลกแยก ด้วยความที่ Wellington เป็นเมืองท่า ติดทะเล Kumutoto Public Toilets จึงมีรูปทรงคล้ายเปลือก crustaceans เช่นกุ้ง เป็นต้นKumutoto Public Toilets,Wellington 14 - ArchitectureKumutoto Public Toilets,Wellington 15 - ArchitectureKumutoto Public Toilets,Wellington 16 - ArchitectureKumutoto Public Toilets,Wellington 17 - ArchitectureKumutoto Public Toilets,Wellington 18 - ArchitectureKumutoto Public Toilets,Wellington 19 - ArchitectureKumutoto Public Toilets,Wellington 20 - Architecturesource : http://www.studiopacific.co.nz