เพื่อนๆที่เคยไปบริจาคเลือดหรือเคยเห็นถุงที่บรรจุเลือดมั๊ยคะ ว่าป้ายที่ติดว่าเลือดถุงนี้เป็นกรุ๊ปอะไรช่างเล็กและอาจจะมีความเสี่ยงที่หลุดออกจากการปิดผนึกได้ IBB Blood Transfusion Pack จะมาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้

IBB Blood Transfusion Pack เป็นถุงสำหรับบรรจุเลือดโดยที่แบ่งตามกรุ๊ปไว้เรียบร้อยแล้วบนถุง แต่อักษรบ่งบอกกรุ๊ปเลือดนี้จะมีลักษณะเป็นโปร่งแสง เราจะเห็นกรุ๊ปเลือดได้ชัดเจนต่อเมื่อถุงๆนั้นบรรจุเลือดแล้ว ที่นี้ไม่ว่าจะเป็น A,AB,B,O ก็จะไม่หยิบผิดพลาดอีกต่อไป

Designers: Lee Hye Jung, Kim Byung Soo, Chae Ju Eun & Kim Bo Mi

IBB Blood Transfusion Packs is a 2012 red dot award: design concept winner.

http://www.sinbadesign.com

IBB 1 450x600 IBB Blood Transfusion Packs กรุ๊ปเลือดไม่ผิดพลาดอีกต่อไป IBB 2 450x208 IBB Blood Transfusion Packs กรุ๊ปเลือดไม่ผิดพลาดอีกต่อไป IBB 3 450x300 IBB Blood Transfusion Packs กรุ๊ปเลือดไม่ผิดพลาดอีกต่อไป

No more articles