HC HANGER: A SIMPLE CLOTHES & COAT RACK

ดีไซน์เนอร์ชาวญี่ปุ่น Yasutoshi Mifune จาก MIFUNE DESIGN STUDIO ออกแบบ ที่แขวนเสื้อที่เรียบง่ายชิ้นนี้ ชื่อว่า HC Hanger ผลิตจากลวดเหล็กชิ้นเดียว ให้มีส่วนสำหรับแขวนเสื้อ 2 ระดับ แขวนได้หลายชิ้น จะใช้ไม้แขวนหรือไม่ใช้ก็ได้ เมื่อไม่ใช้ไม้แขวนก็วางซ้อนกันอยู่ที่ฐานของ ที่แขวนชิ้นนี้ เรียบง่าย แต่ประโยชน์สูงจริงๆ..แบบนี้ล่ะ มินิมอล

25570226 154612 HC HANGER ที่แขวนเสื้อแนวมินิมอล ประโยชน์มาก ผลิตง่าย ใช้วัตถุดิบน้อย และดูดี

25570226 154619 HC HANGER ที่แขวนเสื้อแนวมินิมอล ประโยชน์มาก ผลิตง่าย ใช้วัตถุดิบน้อย และดูดี

25570226 154625 HC HANGER ที่แขวนเสื้อแนวมินิมอล ประโยชน์มาก ผลิตง่าย ใช้วัตถุดิบน้อย และดูดี

25570226 154633 HC HANGER ที่แขวนเสื้อแนวมินิมอล ประโยชน์มาก ผลิตง่าย ใช้วัตถุดิบน้อย และดูดี

25570226 154641 HC HANGER ที่แขวนเสื้อแนวมินิมอล ประโยชน์มาก ผลิตง่าย ใช้วัตถุดิบน้อย และดูดี

25570226 154646 HC HANGER ที่แขวนเสื้อแนวมินิมอล ประโยชน์มาก ผลิตง่าย ใช้วัตถุดิบน้อย และดูดี

25570226 154655 HC HANGER ที่แขวนเสื้อแนวมินิมอล ประโยชน์มาก ผลิตง่าย ใช้วัตถุดิบน้อย และดูดี

Read more at : http://design-milk.com/hc-hanger-simple-clothes-coat-rack/

No more articles