จากบ้านไร่ กลายเป็นบ้านสมัยใหม่ ..และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 13 -

จากบ้านไร่ กลายเป็นบ้านสมัยใหม่ ..และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บ้านหลังนี้ชื่อว่า Storrs Road Residence อยู่ในเมืองเล็ก ของ Peachester ประเทศออสเตรเลีย เป็นบ้านชั้นเดียว ที่สร้างต่อเติมจากบ้านเก่า ใช้การออกแบบสมัยใหม่ ปรับเปลี่ยนบ้านเดิมที่เป็นบ้านในฟาร์ม ได้อย่างสวยงามลงตัว
เพราะล้อมรอบด้วยพื้นที่สีเขียวที่สวยงาม บ้านหลังนี้จึงสะท้อนสิ่งเหล่านี้ ผ่านทางการออกแบบ ด้วยการเลือกให้อาคารเปิดโล่งให้เชื่อมต่อกับธรรมชาติโดยรอบมากที่สุด มีบึงน้ำด้านหน้า และมีสนามหญ้าตรงกลางบ้าน ห้องนั่งเล่นเปิดโล่งให้เหมือนเป็นส่วนเดียวกับสวน
แต่สิ่งที่ดูเหมือนว่าการปรับปรุงบ้านหลังนี้จะห่างไกลจากบ้านดั้งเดิมมากที่สุดก็อยู่ที่การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการทำน้ำอุ่น ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุ และ การนำไม้เก่ามาใช้ใหม่
บ้านหลังนี้จึงเป็นการปรับปรุงต่อเติมบ้านแบบ farm house ได้อย่างสวยงามลงตัว ยังคงไว้ซึ่งสิ่งดั้งเดิมที่เป็นประวัติศาสตร์ของครอบครัว ขณะเดียวกันก็ใส่ความทันสมัย และประโยชน์ใช้สอยที่สะท้อนถึงความเป็นครอบครัว และที่สำคัญ …ไม่ลืมที่เจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


25551122-193528.jpg

25551122-193537.jpg

25551122-193544.jpg

25551122-193551.jpg

25551122-193559.jpg

25551122-193606.jpg

25551122-193613.jpg

25551122-193618.jpg

25551122-193624.jpg

25551122-193629.jpg

25551122-193634.jpg

25551122-193638.jpg

25551122-193644.jpg

25551122-193649.jpg

25551122-193654.jpg

25551122-193659.jpg

25551122-193704.jpg

25551122-193710.jpg

25551122-193715.jpg

25551122-193719.jpg

ที่มา : http://freshome.com/2012/05/10/environmentally-conscious-australian-home-built-using-reclaimed-wood/