บ้านหลังนี้ชื่อว่า Storrs Road Residence อยู่ในเมืองเล็ก ของ Peachester ประเทศออสเตรเลีย เป็นบ้านชั้นเดียว ที่สร้างต่อเติมจากบ้านเก่า ใช้การออกแบบสมัยใหม่ ปรับเปลี่ยนบ้านเดิมที่เป็นบ้านในฟาร์ม ได้อย่างสวยงามลงตัว
เพราะล้อมรอบด้วยพื้นที่สีเขียวที่สวยงาม บ้านหลังนี้จึงสะท้อนสิ่งเหล่านี้ ผ่านทางการออกแบบ ด้วยการเลือกให้อาคารเปิดโล่งให้เชื่อมต่อกับธรรมชาติโดยรอบมากที่สุด มีบึงน้ำด้านหน้า และมีสนามหญ้าตรงกลางบ้าน ห้องนั่งเล่นเปิดโล่งให้เหมือนเป็นส่วนเดียวกับสวน
แต่สิ่งที่ดูเหมือนว่าการปรับปรุงบ้านหลังนี้จะห่างไกลจากบ้านดั้งเดิมมากที่สุดก็อยู่ที่การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการทำน้ำอุ่น ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุ และ การนำไม้เก่ามาใช้ใหม่
บ้านหลังนี้จึงเป็นการปรับปรุงต่อเติมบ้านแบบ farm house ได้อย่างสวยงามลงตัว ยังคงไว้ซึ่งสิ่งดั้งเดิมที่เป็นประวัติศาสตร์ของครอบครัว ขณะเดียวกันก็ใส่ความทันสมัย และประโยชน์ใช้สอยที่สะท้อนถึงความเป็นครอบครัว และที่สำคัญ …ไม่ลืมที่เจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

25551122 193528 จากบ้านไร่ กลายเป็นบ้านสมัยใหม่ ..และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

25551122 193537 จากบ้านไร่ กลายเป็นบ้านสมัยใหม่ ..และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

25551122 193544 จากบ้านไร่ กลายเป็นบ้านสมัยใหม่ ..และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

25551122 193551 จากบ้านไร่ กลายเป็นบ้านสมัยใหม่ ..และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

25551122 193559 จากบ้านไร่ กลายเป็นบ้านสมัยใหม่ ..และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

25551122 193606 จากบ้านไร่ กลายเป็นบ้านสมัยใหม่ ..และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

25551122 193613 จากบ้านไร่ กลายเป็นบ้านสมัยใหม่ ..และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

25551122 193618 จากบ้านไร่ กลายเป็นบ้านสมัยใหม่ ..และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

25551122 193624 จากบ้านไร่ กลายเป็นบ้านสมัยใหม่ ..และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

25551122 193629 จากบ้านไร่ กลายเป็นบ้านสมัยใหม่ ..และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

25551122 193634 จากบ้านไร่ กลายเป็นบ้านสมัยใหม่ ..และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

25551122 193638 จากบ้านไร่ กลายเป็นบ้านสมัยใหม่ ..และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

25551122 193644 จากบ้านไร่ กลายเป็นบ้านสมัยใหม่ ..และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

25551122 193649 จากบ้านไร่ กลายเป็นบ้านสมัยใหม่ ..และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

25551122 193654 จากบ้านไร่ กลายเป็นบ้านสมัยใหม่ ..และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

25551122 193659 จากบ้านไร่ กลายเป็นบ้านสมัยใหม่ ..และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

25551122 193704 จากบ้านไร่ กลายเป็นบ้านสมัยใหม่ ..และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

25551122 193710 จากบ้านไร่ กลายเป็นบ้านสมัยใหม่ ..และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

25551122 193715 จากบ้านไร่ กลายเป็นบ้านสมัยใหม่ ..และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

25551122 193719 จากบ้านไร่ กลายเป็นบ้านสมัยใหม่ ..และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ที่มา : http://freshome.com/2012/05/10/environmentally-conscious-australian-home-built-using-reclaimed-wood/

No more articles