กระดาษ cardboard ทำอะไรได้มากมายกว่าที่เราเห็น iUrban จะพาไปดูไอเดียที่มีแนวคิดมาจาก Form Follows Function and Function Follows Fun จากการออกแบบของ  NTGJ, Portugal ที่ต้องการออกแบบอะไรบางอย่างที่ดูฉลาดและมีความคิดสร้างสรรค์ reduce, re-use and recycle

จึงเกิดเป็น ที่ตั้ง Laptop ที่ทำจากกระดาษ cardboard ที่เรียบง่ายบนความคิดที่ผ่านการกลั่นกรองแล้ว

form 01 Form Function Fun with Cardboard form 02 Form Function Fun with Cardboard

form 03 Form Function Fun with Cardboard

 

form 04 Form Function Fun with Cardboard

form 05 Form Function Fun with Cardboard

 

3383970 Form Function Fun with Cardboard

No more articles