fbpx

เมื่อบริษัท Shiner ที่รักในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วยวัสดุ eco-friendly และกำลังจะมีเก้าอี้ตัวใหม่ออกมาในเร็วๆนีี้ กับ เก้าอี้ลอยน้ำได้ float series ที่สามารถใช้ทั้งริมสระและในสระว่ายน้ำได้ ลองไปดูกันดีกว่าคะ น่าจะตอบโจทย์สำหรับอากาศร้อนๆแบบนี้

Float series ประกอบด้วยเก้าอี้และโต๊ะที่สามารถลอยน้ำได้ และที่พิเศษคือตัวเก้าอี้นอกจากเราจะเอาไปนั่งลอยในสระน้ำแล้ว เมื่อกลับมาอยู่ริมสระก็สามารถนั่งได้ทั้งสองด้านคือเป็นเก้าอี้โยกและเก้าริมสระธรรมดาได้ ทั้งสนุกและเพลินใจ เพลินกาย สำหรับเด็กและผู้ใหญ่จริงๆคะ

source : http://shinerinternational.com/wordpressShiner Float 4 426x350 Float series by Shiner เก้าอี้ลอยน้ำShiner Float 1 Float series by Shiner เก้าอี้ลอยน้ำShiner Float 7 399x350 Float series by Shiner เก้าอี้ลอยน้ำShiner Float 3 438x350 Float series by Shiner เก้าอี้ลอยน้ำShiner Float 5 454x350 Float series by Shiner เก้าอี้ลอยน้ำShiner Float 6 461x350 Float series by Shiner เก้าอี้ลอยน้ำ

No more articles