Float series by Shiner เก้าอี้ลอยน้ำ 13 - chair

Float series by Shiner เก้าอี้ลอยน้ำ

เมื่อบริษัท Shiner ที่รักในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วยวัสดุ eco-friendly และกำลังจะมีเก้าอี้ตัวใหม่ออกมาในเร็วๆนีี้ กับ เก้าอี้ลอยน้ำได้ float series ที่สามารถใช้ทั้งริมสระและในสระว่ายน้ำได้ ลองไปดูกันดีกว่าคะ น่าจะตอบโจทย์สำหรับอากาศร้อนๆแบบนี้

Float series ประกอบด้วยเก้าอี้และโต๊ะที่สามารถลอยน้ำได้ และที่พิเศษคือตัวเก้าอี้นอกจากเราจะเอาไปนั่งลอยในสระน้ำแล้ว เมื่อกลับมาอยู่ริมสระก็สามารถนั่งได้ทั้งสองด้านคือเป็นเก้าอี้โยกและเก้าริมสระธรรมดาได้ ทั้งสนุกและเพลินใจ เพลินกาย สำหรับเด็กและผู้ใหญ่จริงๆคะ

source : http://shinerinternational.com/wordpressFloat series by Shiner เก้าอี้ลอยน้ำ 14 - chairFloat series by Shiner เก้าอี้ลอยน้ำ 15 - chairFloat series by Shiner เก้าอี้ลอยน้ำ 16 - chairFloat series by Shiner เก้าอี้ลอยน้ำ 17 - chairFloat series by Shiner เก้าอี้ลอยน้ำ 18 - chairFloat series by Shiner เก้าอี้ลอยน้ำ 19 - chair