รวม Emoji ที่ Facebook Messenger ออกแบบใหม่ น่ารัก กุ๊งกิ้ง ฟรุ๊งฟริ้งกว่าเดิม 13 - emoji

รวม Emoji ที่ Facebook Messenger ออกแบบใหม่ น่ารัก กุ๊งกิ้ง ฟรุ๊งฟริ้งกว่าเดิม

ตัวอักษรที่เรียกว่า emoji ใน facebook ใช้ดีไซน์เดิมมาได้หลายปี ตอนนี้ถือฤกษ์งามยามดีออกแบบตัวอักษร emoji ใหม่ทั้งหมด

fbemojiold
Facebook ใช้ Emoji ชุด design เดิมมาตั้งแต่ปี 2014 เป็นที่ติดตาของหลายๆ คน
facebook-emoji-reactions
Emoji Reaction 

Emoji ที่ Facebook ออกแบบใหม่ทั้งหมด

 

 • Grinning Face
 • Grinning Face With Smiling Eyes
 • Face With Tears of Joy
 • Smiling Face With Open Mouth
 • Smiling Face With Open Mouth and Smiling Eyes
 • Smiling Face With Open Mouth and Cold Sweat
 • Smiling Face With Open Mouth and Tightly-Closed Eyes
 • Winking Face
 • Smiling Face With Smiling Eyes
 • Face Savouring Delicious Food
 • Smiling Face With Sunglasses
 • Smiling Face With Heart-Shaped Eyes
 • Face Throwing a Kiss
 • Kissing Face
 • Kissing Face With Smiling Eyes
 • Kissing Face With Closed Eyes
 • White Smiling Face
 • Slightly Smiling Face
 • Smiling Face With Halo
 • Neutral Face
 • Expressionless Face
 • Face Without Mouth
 • Smirking Face
 • Persevering Face
 • Disappointed but Relieved Face
 • Face With Open Mouth
 • Hushed Face
 • Sleepy Face
 • Tired Face
 • Sleeping Face
 • Relieved Face
 • Face With Stuck-Out Tongue
 • Face With Stuck-Out Tongue and Winking Eye
 • Face With Stuck-Out Tongue and Tightly-Closed Eyes
 • Unamused Face
 • Face With Cold Sweat
 • Pensive Face
 • Confused Face
 • Astonished Face
 • Face With Medical Mask
 • Confounded Face
 • Disappointed Face
 • Worried Face
 • Face With Look of Triumph
 • Crying Face
 • Loudly Crying Face
 • Frowning Face With Open Mouth
 • Anguished Face
 • Fearful Face
 • Weary Face
 • Grimacing Face
 • Face With Open Mouth and Cold Sweat
 • Face Screaming in Fear
 • Flushed Face
 • Dizzy Face
 • Pouting Face
 • Angry Face
 • Smiling Face With Horns
 • Imp
 • Japanese Ogre
 • Japanese Goblin
 • Skull
 • Ghost
 • Extraterrestrial Alien
 • Alien Monster
 • Pile of Poo
 • Smiling Cat Face With Open Mouth
 • Grinning Cat Face With Smiling Eyes
 • Cat Face With Tears of Joy
 • Smiling Cat Face With Heart-Shaped Eyes
 • Cat Face With Wry Smile
 • Kissing Cat Face With Closed Eyes
 • Weary Cat Face
 • Crying Cat Face
 • Pouting Cat Face
 • See-No-Evil Monkey
 • Hear-No-Evil Monkey
 • Speak-No-Evil Monkey
 • Boy
 • Boy + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Boy + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Boy + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Boy + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Boy + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Girl
 • Girl + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Girl + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Girl + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Girl + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Girl + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Man
 • Man + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Man + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Man + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Man + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Man + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Woman
 • Woman + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Woman + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Woman + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Woman + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Woman + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Older Man
 • Older Man + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Older Man + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Older Man + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Older Man + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Older Man + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Older Woman
 • Older Woman + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Older Woman + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Older Woman + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Older Woman + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Older Woman + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Baby
 • Baby + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Baby + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Baby + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Baby + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Baby + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Person With Blond Hair
 • Person With Blond Hair + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Person With Blond Hair + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Person With Blond Hair + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Person With Blond Hair + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Person With Blond Hair + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Police Officer
 • Police Officer + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Police Officer + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Police Officer + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Police Officer + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Police Officer + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Man With Gua Pi Mao
 • Man With Gua Pi Mao + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Man With Gua Pi Mao + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Man With Gua Pi Mao + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Man With Gua Pi Mao + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Man With Gua Pi Mao + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Man With Turban
 • Man With Turban + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Man With Turban + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Man With Turban + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Man With Turban + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Man With Turban + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Construction Worker
 • Construction Worker + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Construction Worker + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Construction Worker + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Construction Worker + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Construction Worker + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Princess
 • Princess + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Princess + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Princess + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Princess + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Princess + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Guardsman
 • Guardsman + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Guardsman + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Guardsman + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Guardsman + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Guardsman + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Father Christmas
 • Father Christmas + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Father Christmas + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Father Christmas + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Father Christmas + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Father Christmas + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Bride With Veil
 • Bride With Veil + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Bride With Veil + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Bride With Veil + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Bride With Veil + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Bride With Veil + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Baby Angel
 • Baby Angel + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Baby Angel + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Baby Angel + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Baby Angel + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Baby Angel + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Face Massage
 • Face Massage + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Face Massage + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Face Massage + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Face Massage + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Face Massage + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Haircut
 • Haircut + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Haircut + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Haircut + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Haircut + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Haircut + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Person Frowning
 • Person Frowning + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Person Frowning + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Person Frowning + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Person Frowning + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Person Frowning + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Person With Pouting Face
 • Person With Pouting Face + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Person With Pouting Face + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Person With Pouting Face + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Person With Pouting Face + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Person With Pouting Face + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Face With No Good Gesture
 • Face With No Good Gesture + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Face With No Good Gesture + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Face With No Good Gesture + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Face With No Good Gesture + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Face With No Good Gesture + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Face With OK Gesture
 • Face With Ok Gesture + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Face With Ok Gesture + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Face With Ok Gesture + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Face With Ok Gesture + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Face With Ok Gesture + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Information Desk Person
 • Information Desk Person + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Information Desk Person + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Information Desk Person + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Information Desk Person + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Information Desk Person + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Happy Person Raising One Hand
 • Happy Person Raising One Hand + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Happy Person Raising One Hand + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Happy Person Raising One Hand + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Happy Person Raising One Hand + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Happy Person Raising One Hand + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Person Bowing Deeply
 • Person Bowing Deeply + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Person Bowing Deeply + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Person Bowing Deeply + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Person Bowing Deeply + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Person Bowing Deeply + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Person Raising Both Hands in Celebration
 • Person Raising Both Hands in Celebration + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Person Raising Both Hands in Celebration + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Person Raising Both Hands in Celebration + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Person Raising Both Hands in Celebration + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Person Raising Both Hands in Celebration + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Person With Folded Hands
 • Person With Folded Hands + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Person With Folded Hands + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Person With Folded Hands + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Person With Folded Hands + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Person With Folded Hands + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Bust in Silhouette
 • Busts in Silhouette
 • Pedestrian
 • Pedestrian + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Pedestrian + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Pedestrian + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Pedestrian + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Pedestrian + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Runner
 • Runner + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Runner + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Runner + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Runner + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Runner + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Woman With Bunny Ears
 • Dancer
 • Dancer + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Dancer + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Dancer + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Dancer + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Dancer + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Man and Woman Holding Hands
 • Two Men Holding Hands
 • Two Women Holding Hands
 • Kiss
 • Kiss (Man, Man)
 • Kiss (Woman, Woman)
 • Couple With Heart
 • Couple With Heart (Man, Man)
 • Couple With Heart (Woman, Woman)
 • Family
 • Family: MAN, WOMAN, BOY
 • Family (Man, Woman, Girl)
 • Family (Man, Woman, Girl, Boy)
 • Family (Man, Woman, Boy, Boy)
 • Family (Man, Woman, Girl, Girl)
 • Family (Man, Man, Boy)
 • Family (Man, Man, Girl)
 • Family (Man, Man, Girl, Boy)
 • Family (Man, Man, Boy, Boy)
 • Family (Man, Man, Girl, Girl)
 • Family (Woman, Woman, Boy)
 • Family (Woman, Woman, Girl)
 • Family (Woman, Woman, Girl, Boy)
 • Family (Woman, Woman, Boy, Boy)
 • Family (Woman, Woman, Girl, Girl)
 • Flexed Biceps
 • Flexed Biceps + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Flexed Biceps + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Flexed Biceps + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Flexed Biceps + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Flexed Biceps + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • White Left Pointing Backhand Index
 • White Left Pointing Backhand Index + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • White Left Pointing Backhand Index + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • White Left Pointing Backhand Index + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • White Left Pointing Backhand Index + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • White Left Pointing Backhand Index + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • White Right Pointing Backhand Index
 • White Right Pointing Backhand Index + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • White Right Pointing Backhand Index + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • White Right Pointing Backhand Index + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • White Right Pointing Backhand Index + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • White Right Pointing Backhand Index + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • White Up Pointing Index
 • White Up Pointing Index + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • White Up Pointing Index + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • White Up Pointing Index + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • White Up Pointing Index + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • White Up Pointing Index + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • White Up Pointing Backhand Index
 • White Up Pointing Backhand Index + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • White Up Pointing Backhand Index + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • White Up Pointing Backhand Index + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • White Up Pointing Backhand Index + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • White Up Pointing Backhand Index + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • White Down Pointing Backhand Index
 • White Down Pointing Backhand Index + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • White Down Pointing Backhand Index + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • White Down Pointing Backhand Index + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • White Down Pointing Backhand Index + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • White Down Pointing Backhand Index + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Victory Hand
 • Victory Hand + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Victory Hand + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Victory Hand + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Victory Hand + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Victory Hand + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Raised Hand
 • Raised Hand + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Raised Hand + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Raised Hand + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Raised Hand + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Raised Hand + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • OK Hand Sign
 • OK Hand Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • OK Hand Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • OK Hand Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • OK Hand Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • OK Hand Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Thumbs Up Sign
 • Thumbs Up Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Thumbs Up Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Thumbs Up Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Thumbs Up Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Thumbs Up Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Thumbs Down Sign
 • Thumbs Down Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Thumbs Down Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Thumbs Down Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Thumbs Down Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Thumbs Down Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Raised Fist
 • Raised Fist + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Raised Fist + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Raised Fist + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Raised Fist + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Raised Fist + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Fisted Hand Sign
 • Fisted Hand Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Fisted Hand Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Fisted Hand Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Fisted Hand Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Fisted Hand Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Waving Hand Sign
 • Waving Hand Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Waving Hand Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Waving Hand Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Waving Hand Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Waving Hand Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Clapping Hands Sign
 • Clapping Hands Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Clapping Hands Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Clapping Hands Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Clapping Hands Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Clapping Hands Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Open Hands Sign
 • Open Hands Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Open Hands Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Open Hands Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Open Hands Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Open Hands Sign + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Nail Polish
 • Nail Polish + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Nail Polish + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Nail Polish + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Nail Polish + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Nail Polish + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Ear
 • Ear + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Ear + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Ear + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Ear + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Ear + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Nose
 • Nose + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Nose + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Nose + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Nose + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Nose + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Footprints
 • Eyes
 • Tongue
 • Mouth
 • Kiss Mark
 • Heart With Arrow
 • Heavy Black Heart
 • Beating Heart
 • Broken Heart
 • Two Hearts
 • Sparkling Heart
 • Growing Heart
 • Blue Heart
 • Green Heart
 • Yellow Heart
 • Purple Heart
 • Heart With Ribbon
 • Revolving Hearts
 • Heart Decoration
 • Love Letter
 • Sleeping Symbol
 • Anger Symbol
 • Bomb
 • Collision Symbol
 • Splashing Sweat Symbol
 • Dash Symbol
 • Dizzy Symbol
 • Speech Balloon
 • Thought Balloon
 • Eyeglasses
 • Necktie
 • T-Shirt
 • Jeans
 • Dress
 • Kimono
 • Bikini
 • Womans Clothes
 • Purse
 • Handbag
 • Pouch
 • School Satchel
 • Mans Shoe
 • Athletic Shoe
 • High-Heeled Shoe
 • Womans Sandal
 • Womans Boots
 • Crown
 • Womans Hat
 • Top Hat
 • Graduation Cap
 • Lipstick
 • Ring
 • Gem Stone
 • Monkey Face
 • Monkey
 • Dog Face
 • Dog
 • Poodle
 • Wolf Face
 • Cat Face
 • Cat
 • Tiger Face
 • Tiger
 • Leopard
 • Horse Face
 • Horse
 • Cow Face
 • Ox
 • Water Buffalo
 • Cow
 • Pig Face
 • Pig
 • Boar
 • Pig Nose
 • Ram
 • Sheep
 • Goat
 • Dromedary Camel
 • Bactrian Camel
 • Elephant
 • Mouse Face
 • Mouse
 • Rat
 • Hamster Face
 • Rabbit Face
 • Rabbit
 • Bear Face
 • Koala
 • Panda Face
 • Paw Prints
 • Chicken
 • Rooster
 • Hatching Chick
 • Baby Chick
 • Front-Facing Baby Chick
 • Snowboarder + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Snowboarder + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Snowboarder + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Snowboarder + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Snowboarder + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Bird
 • Penguin
 • Horse Racing + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Horse Racing + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Horse Racing + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Horse Racing + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Horse Racing + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Frog Face
 • Crocodile
 • Turtle
 • Snake
 • Dragon Face
 • Dragon
 • Spouting Whale
 • Whale
 • Dolphin
 • Fish
 • Tropical Fish
 • Blowfish
 • Octopus
 • Spiral Shell
 • Snail
 • Bug
 • Ant
 • Honeybee
 • Lady Beetle
 • Bouquet
 • Cherry Blossom
 • White Flower
 • Rose
 • Hibiscus
 • Sunflower
 • Blossom
 • Tulip
 • Seedling
 • Evergreen Tree
 • Deciduous Tree
 • Palm Tree
 • Cactus
 • Ear of Rice
 • Herb
 • Four Leaf Clover
 • Maple Leaf
 • Fallen Leaf
 • Leaf Fluttering in Wind
 • Grapes
 • Melon
 • Watermelon
 • Tangerine
 • Lemon
 • Banana
 • Pineapple
 • Red Apple
 • Green Apple
 • Pear
 • Peach
 • Cherries
 • Strawberry
 • Tomato
 • Aubergine
 • Ear of Maize
 • Mushroom
 • Chestnut
 • Bread
 • Meat on Bone
 • Poultry Leg
 • Hamburger
 • French Fries
 • Slice of Pizza
 • Cooking
 • Pot of Food
 • Bento Box
 • Rice Cracker
 • Rice Ball
 • Cooked Rice
 • Curry and Rice
 • Steaming Bowl
 • Spaghetti
 • Roasted Sweet Potato
 • Oden
 • Sushi
 • Fried Shrimp
 • Fish Cake With Swirl Design
 • Dango
 • Soft Ice Cream
 • Shaved Ice
 • Ice Cream
 • Doughnut
 • Cookie
 • Birthday Cake
 • Shortcake
 • Chocolate Bar
 • Candy
 • Lollipop
 • Custard
 • Honey Pot
 • Baby Bottle
 • Hot Beverage
 • Teacup Without Handle
 • Sake Bottle and Cup
 • Wine Glass
 • Cocktail Glass
 • Tropical Drink
 • Beer Mug
 • Clinking Beer Mugs
 • Fork and Knife
 • Hocho
 • Earth Globe Europe-Africa
 • Earth Globe Americas
 • Earth Globe Asia-Australia
 • Globe With Meridians
 • Silhouette of Japan
 • Volcano
 • Mount Fuji
 • House Building
 • House With Garden
 • Office Building
 • Japanese Post Office
 • European Post Office
 • Hospital
 • Bank
 • Hotel
 • Love Hotel
 • Convenience Store
 • School
 • Department Store
 • Factory
 • Japanese Castle
 • European Castle
 • Wedding
 • Tokyo Tower
 • Statue of Liberty
 • Church
 • Fountain
 • Tent
 • Foggy
 • Night With Stars
 • Sunrise Over Mountains
 • Sunrise
 • Cityscape at Dusk
 • Sunset Over Buildings
 • Bridge at Night
 • Hot Springs
 • Milky Way
 • Carousel Horse
 • Ferris Wheel
 • Roller Coaster
 • Barber Pole
 • Circus Tent
 • Performing Arts
 • Artist Palette
 • Slot Machine
 • Steam Locomotive
 • Railway Car
 • High-Speed Train
 • High-Speed Train With Bullet Nose
 • Train
 • Metro
 • Light Rail
 • Station
 • Tram
 • Monorail
 • Mountain Railway
 • Tram Car
 • Bus
 • Oncoming Bus
 • Trolleybus
 • Bus Stop
 • Minibus
 • Ambulance
 • Fire Engine
 • Police Car
 • Oncoming Police Car
 • Taxi
 • Oncoming Taxi
 • Automobile
 • Oncoming Automobile
 • Recreational Vehicle
 • Delivery Truck
 • Articulated Lorry
 • Tractor
 • Bicycle
 • Fuel Pump
 • Police Cars Revolving Light
 • Horizontal Traffic Light
 • Vertical Traffic Light
 • Construction Sign
 • Anchor
 • Sailboat
 • Rowboat
 • Speedboat
 • Ship
 • Airplane
 • Seat
 • Helicopter
 • Suspension Railway
 • Mountain Cableway
 • Aerial Tramway
 • Rocket
 • Door
 • Toilet
 • Shower
 • Bath
 • Bath + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Bath + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Bath + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Bath + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Bath + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Bathtub
 • Hourglass
 • Hourglass With Flowing Sand
 • Watch
 • Alarm Clock
 • Clock Face Twelve O'Clock
 • Clock Face Twelve-Thirty
 • Clock Face One O'Clock
 • Clock Face One-Thirty
 • Clock Face Two O'Clock
 • Clock Face Two-Thirty
 • Clock Face Three O'Clock
 • Clock Face Three-Thirty
 • Clock Face Four O'Clock
 • Clock Face Four-Thirty
 • Clock Face Five O'Clock
 • Clock Face Five-Thirty
 • Clock Face Six O'Clock
 • Clock Face Six-Thirty
 • Clock Face Seven O'Clock
 • Clock Face Seven-Thirty
 • Clock Face Eight O'Clock
 • Clock Face Eight-Thirty
 • Clock Face Nine O'Clock
 • Clock Face Nine-Thirty
 • Clock Face Ten O'Clock
 • Clock Face Ten-Thirty
 • Clock Face Eleven O'Clock
 • Clock Face Eleven-Thirty
 • New Moon Symbol
 • Waxing Crescent Moon Symbol
 • First Quarter Moon Symbol
 • Waxing Gibbous Moon Symbol
 • Full Moon Symbol
 • Waning Gibbous Moon Symbol
 • Last Quarter Moon Symbol
 • Waning Crescent Moon Symbol
 • Crescent Moon
 • New Moon With Face
 • First Quarter Moon With Face
 • Last Quarter Moon With Face
 • Black Sun With Rays
 • Full Moon With Face
 • Sun With Face
 • White Medium Star
 • Glowing Star
 • Shooting Star
 • Cloud
 • Sun Behind Cloud
 • Cyclone
 • Rainbow
 • Closed Umbrella
 • Umbrella With Rain Drops
 • High Voltage Sign
 • Snowflake
 • Snowman Without Snow
 • Fire
 • Droplet
 • Water Wave
 • Jack-O-Lantern
 • Christmas Tree
 • Fireworks
 • Firework Sparkler
 • Sparkles
 • Balloon
 • Party Popper
 • Confetti Ball
 • Tanabata Tree
 • Pine Decoration
 • Japanese Dolls
 • Carp Streamer
 • Wind Chime
 • Moon Viewing Ceremony
 • Ribbon
 • Wrapped Present
 • Ticket
 • Trophy
 • Soccer Ball
 • Baseball
 • Basketball and Hoop
 • American Football
 • Rugby Football
 • Tennis Racquet and Ball
 • Billiards
 • Bowling
 • Flag in Hole
 • Fishing Pole and Fish
 • Running Shirt With Sash
 • Ski and Ski Boot
 • Snowboarder
 • Surfer
 • Surfer + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Surfer + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Surfer + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Surfer + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Surfer + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Horse Racing
 • Swimmer
 • Swimmer + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Swimmer + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Swimmer + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Swimmer + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Swimmer + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Bicyclist
 • Bicyclist + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Bicyclist + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Bicyclist + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Bicyclist + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Bicyclist + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Mountain Bicyclist
 • Mountain Bicyclist + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • Mountain Bicyclist + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • Mountain Bicyclist + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • Mountain Bicyclist + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • Mountain Bicyclist + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • Direct Hit
 • Video Game
 • Game Die
 • Black Spade Suit
 • Black Heart Suit
 • Black Diamond Suit
 • Black Club Suit
 • Playing Card Black Joker
 • Mahjong Tile Red Dragon
 • Flower Playing Cards
 • Speaker With Cancellation Stroke
 • Speaker
 • Speaker With One Sound Wave
 • Speaker With Three Sound Waves
 • Public Address Loudspeaker
 • Cheering Megaphone
 • Postal Horn
 • Bell
 • Bell With Cancellation Stroke
 • Musical Score
 • Musical Note
 • Multiple Musical Notes
 • Microphone
 • Headphone
 • Radio
 • Saxophone
 • Guitar
 • Musical Keyboard
 • Trumpet
 • Violin
 • Mobile Phone
 • Mobile Phone With Rightwards Arrow at Left
 • Black Telephone
 • Telephone Receiver
 • Pager
 • Fax Machine
 • Battery
 • Electric Plug
 • Personal Computer
 • Minidisc
 • Floppy Disk
 • Optical Disc
 • DVD
 • Movie Camera
 • Clapper Board
 • Television
 • Camera
 • Video Camera
 • Videocassette
 • Left-Pointing Magnifying Glass
 • Right-Pointing Magnifying Glass
 • Microscope
 • Telescope
 • Satellite Antenna
 • Electric Light Bulb
 • Electric Torch
 • Izakaya Lantern
 • Notebook With Decorative Cover
 • Closed Book
 • Open Book
 • Green Book
 • Blue Book
 • Orange Book
 • Books
 • Notebook
 • Ledger
 • Page With Curl
 • Scroll
 • Page Facing Up
 • Newspaper
 • Bookmark Tabs
 • Bookmark
 • Money Bag
 • Banknote With Yen Sign
 • Banknote With Dollar Sign
 • Banknote With Euro Sign
 • Banknote With Pound Sign
 • Money With Wings
 • Credit Card
 • Chart With Upwards Trend and Yen Sign
 • Currency Exchange
 • Heavy Dollar Sign
 • Envelope
 • E-Mail Symbol
 • Incoming Envelope
 • Envelope With Downwards Arrow Above
 • Outbox Tray
 • Inbox Tray
 • Package
 • Closed Mailbox With Raised Flag
 • Closed Mailbox With Lowered Flag
 • Open Mailbox With Raised Flag
 • Open Mailbox With Lowered Flag
 • Postbox
 • Pencil
 • Black Nib
 • Memo
 • Briefcase
 • File Folder
 • Open File Folder
 • Calendar
 • Tear-Off Calendar
 • Card Index
 • Chart With Upwards Trend
 • Chart With Downwards Trend
 • Bar Chart
 • Clipboard
 • Pushpin
 • Round Pushpin
 • Paperclip
 • Straight Ruler
 • Triangular Ruler
 • Black Scissors
 • Lock
 • Open Lock
 • Lock With Ink Pen
 • Closed Lock With Key
 • Key
 • Hammer
 • Pistol
 • Wrench
 • Nut and Bolt
 • Link Symbol
 • Syringe
 • Pill
 • Smoking Symbol
 • Moyai
 • Crystal Ball
 • Automated Teller Machine
 • Put Litter in Its Place Symbol
 • Potable Water Symbol
 • Wheelchair Symbol
 • Mens Symbol
 • Womens Symbol
 • Restroom
 • Baby Symbol
 • Water Closet
 • Passport Control
 • Customs
 • Baggage Claim
 • Left Luggage
 • Warning Sign
 • Children Crossing
 • No Entry
 • No Entry Sign
 • No Bicycles
 • No Smoking Symbol
 • Do Not Litter Symbol
 • Non-Potable Water Symbol
 • No Pedestrians
 • No Mobile Phones
 • No One Under Eighteen Symbol
 • Upwards Black Arrow
 • North East Arrow
 • Black Rightwards Arrow
 • South East Arrow
 • Downwards Black Arrow
 • South West Arrow
 • Leftwards Black Arrow
 • North West Arrow
 • Up Down Arrow
 • Left Right Arrow
 • Leftwards Arrow With Hook
 • Rightwards Arrow With Hook
 • Arrow Pointing Rightwards Then Curving Upwards
 • Arrow Pointing Rightwards Then Curving Downwards
 • Clockwise Downwards and Upwards Open Circle Arrows
 • Anticlockwise Downwards and Upwards Open Circle Arrows
 • Back With Leftwards Arrow Above
 • End With Leftwards Arrow Above
 • On With Exclamation Mark With Left Right Arrow Above
 • Soon With Rightwards Arrow Above
 • Top With Upwards Arrow Above
 • Six Pointed Star With Middle Dot
 • Black Universal Recycling Symbol
 • Name Badge
 • Japanese Symbol for Beginner
 • Trident Emblem
 • Heavy Large Circle
 • White Heavy Check Mark
 • Ballot Box With Check
 • Heavy Check Mark
 • Heavy Multiplication X
 • Cross Mark
 • Negative Squared Cross Mark
 • Heavy Plus Sign
 • Heavy Minus Sign
 • Heavy Division Sign
 • Curly Loop
 • Double Curly Loop
 • Part Alternation Mark
 • Eight Spoked Asterisk
 • Eight Pointed Black Star
 • Sparkle
 • Double Exclamation Mark
 • Exclamation Question Mark
 • Black Question Mark Ornament
 • White Question Mark Ornament
 • White Exclamation Mark Ornament
 • Heavy Exclamation Mark Symbol
 • Wavy Dash
 • Copyright Sign
 • Registered Sign
 • Trade Mark Sign
 • Aries
 • Taurus
 • Gemini
 • Cancer
 • Leo
 • Virgo
 • Libra
 • Scorpius
 • Sagittarius
 • Capricorn
 • Aquarius
 • Pisces
 • Ophiuchus
 • Twisted Rightwards Arrows
 • Clockwise Rightwards and Leftwards Open Circle Arrows
 • Clockwise Rightwards and Leftwards Open Circle Arrows With Circled One Overlay
 • Black Right-Pointing Triangle
 • Black Right-Pointing Double Triangle
 • Black Left-Pointing Triangle
 • Black Left-Pointing Double Triangle
 • Up-Pointing Small Red Triangle
 • Black Up-Pointing Double Triangle
 • Down-Pointing Small Red Triangle
 • Black Down-Pointing Double Triangle
 • Cinema
 • Low Brightness Symbol
 • High Brightness Symbol
 • Antenna With Bars
 • Vibration Mode
 • Mobile Phone Off
 • Keycap Number Sign
 • Keycap Digit Zero
 • Keycap Digit One
 • Keycap Digit Two
 • Keycap Digit Three
 • Keycap Digit Four
 • Keycap Digit Five
 • Keycap Digit Six
 • Keycap Digit Seven
 • Keycap Digit Eight
 • Keycap Digit Nine
 • Keycap Ten
 • Hundred Points Symbol
 • Input Symbol for Latin Capital Letters
 • Input Symbol for Latin Small Letters
 • Input Symbol for Numbers
 • Input Symbol for Symbols
 • Input Symbol for Latin Letters
 • Negative Squared Latin Capital Letter A
 • Negative Squared AB
 • Negative Squared Latin Capital Letter B
 • Squared CL
 • Squared Cool
 • Squared Free
 • Information Source
 • Squared ID
 • Circled Latin Capital Letter M
 • Squared New
 • Squared NG
 • Negative Squared Latin Capital Letter O