ศิลปะไร้ข้อจำกัด ศิลปินชาวญี่ปุ่นญี่ปุ่นสร้างงานกราฟฟิกจาก Microsoft Excel 13 - art

ศิลปะไร้ข้อจำกัด ศิลปินชาวญี่ปุ่นญี่ปุ่นสร้างงานกราฟฟิกจาก Microsoft Excel

สำหรับหลาย ๆ คน โปรแกรม Microsoft Excel อาจเป็นเพียงโปรแกรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการคำนวณ แต่สำหรับ Tatsuo Horiuchi แล้วโปรแกรม Microsoft Excel คือโปรแกรมสร้างสรรค์งานศิลปะ


ศิลปะไร้ข้อจำกัด ศิลปินชาวญี่ปุ่นญี่ปุ่นสร้างงานกราฟฟิกจาก Microsoft Excel 14 - art

Tatsuo Horiuchi ศิลปินชาวญี่ปุ่นวัย 77 ปี ผู้มีความสนใจงานด้านดิจิทัลอาร์ท ตัดสินใจใช้ชีวิตหลังการเกษียณในการสร้างสรรค์งานกราฟิกผ่านโปรแกรม Microsoft excel มากว่า17 ปี แม้เขาจะไม่เคยใช้ Microsoft excel มาก่อนเลยก็ตาม

ศิลปะไร้ข้อจำกัด ศิลปินชาวญี่ปุ่นญี่ปุ่นสร้างงานกราฟฟิกจาก Microsoft Excel 15 - artTatsuo Horiuchi กล่าวว่า เขาไม่เคยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการทำงานมาก่อนแต่เขาเห็นคนอื่นสร้างกราฟที่สวยงามจากโปรแกรมนี้เขาจึงคิดว่าเขาสามารถวาดภาพจากโปรแกรมนี้ได้ และสาเหตุที่เขาเลือกใช้โปรแกรม Microsoft excel แทนโปรแกรมด้านดิจิทัลอาร์ท เช่น Adobe Photoshop หรือโปรแกรมอื่น ๆ ก็เป็นเหตุผลที่เรียบง่ายมาก นั่นคือโปรแกรมสำหรับสร้างงานกราฟิกมีราคาแพง แต่ Microsoft Excel เป็นโปรแกรมทีมักถูกติดตั้งมากับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่อยู่แล้วและสำหรับเขา Microsoft Excel มีฟังก์ชันเครื่องมือมากกว่าและใช้งานง่ายกว่าโปรแกรม Paint เสียอีก

ศิลปะไร้ข้อจำกัด ศิลปินชาวญี่ปุ่นญี่ปุ่นสร้างงานกราฟฟิกจาก Microsoft Excel 16 - art

โดยผลงานของ Tatsuo Horiuchi มีลักษณะเป็นแบบภาพวาดญี่ปุ่นโบราณแสดงภาพธรรมชาติทิวทัศน์ ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ด้วยฝีมือและความชำนาญในการใช้โปรแกรมทำให้ Tatsuo Horiuchi ชนะการประกวด Excel Autoshape Art Contest ในปี 2006

ภาพตอนประกวดชนะ ปี 2006

ศิลปะไร้ข้อจำกัด ศิลปินชาวญี่ปุ่นญี่ปุ่นสร้างงานกราฟฟิกจาก Microsoft Excel 17 - art

ปัจจุบันเขายังคงสร้างผลมาออกมาอย่างต่อเนื่องและยังแบ่งปันสอน How to เบื้องต้นในการสร้างภาพโดยใช้ Microsoft Excel อีกด้วย ตามไปดูที่เว็บไซต์ของ Tatsuo Horuichi ได้เลย

ศิลปะไร้ข้อจำกัด ศิลปินชาวญี่ปุ่นญี่ปุ่นสร้างงานกราฟฟิกจาก Microsoft Excel 18 - art

Source: PASOKONGA (via: My Modern Met)