การออกแบบม้านั่ง มักไม่ค่อยมีอะไรเล่นได้มากนัก เลยดูจะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไร แต่สำหรับงานชิ้นนี้ Double View Bench ออกแบบโดย Chloe De la Chaise เราว่ามันน่าสนใจมากทีเดียว ด้วยวิธีการคิดที่แปลกออกไป มันเป็นชิ้นงานจากไม้ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางการนั่งหรือใช้งานได้อย่างง่ายๆ จะนั่งฝั่งเดียวกัน หันหน้าทางเดียวกัน หรือนั่งหันหน้าเข้าหากัน ก็เพียงผลักที่พิงไป ไม่ต้องยก ย้ายเก้าอี้ให้เหนื่อย
เป็นการออกแบบที่ง่ายๆ และคำนึงถึงพื้นที่ใช้สอยที่คับแคบ สำหรับการนั่งของคน 2 คน เป็นงานที่ทำขึ้นแบบจำนวนจำกัด แค่ 50 ชิ้นซะด้วย ความงดงามของม้านั่งตัวนี้อยู่ที่การออกแบบล้วนๆ

Flexible Design of The Double View Bench 1 DOUBLE VIEW BENCH ..ม้านั่งปรับนั่งได้ 2 ด้าน

Flexible Design of The Double View Bench 2 DOUBLE VIEW BENCH ..ม้านั่งปรับนั่งได้ 2 ด้าน

Flexible Design of The Double View Bench 3 DOUBLE VIEW BENCH ..ม้านั่งปรับนั่งได้ 2 ด้าน

Flexible Design of The Double View Bench 4 DOUBLE VIEW BENCH ..ม้านั่งปรับนั่งได้ 2 ด้าน

No more articles