ในการก่อสร้างทุกครั้ง ต้องมีป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์บอกให้รับรู้ว่า เป็นเขตอันตราย ห้ามเข้า หรือเครื่องจักรกำลังทำงานเป็นต้น ส่วนมากเราจะคุ้นเคยกับสัญลักษณกรวยสีส้ม ลองไปดูที่ญี่ปุนกันว่าเค้ามีสัญลักษณ์ที่แตกต่างและ น่ารักๆแบบไหนบ้าง

ที่ญี่ปุ่นมีการใช้สัญลักษณ์เป็นการ์ตูน เป็ด กระต่่าย กบ ลิง หมีแพนด้า ปลาโลมา ฯลฯ มาทำเป็นตัวเชื่อมระหว่างท่อเหล็กกั้นเขตพื้นที่ ทำเปลี่ยนและแตกต่างจากที่เคยเห็น จึงทำกลายเป็นป้ายสัญลักษณ์ที่น่ารักที่สุด

k bigpic Cutest construction signs ป้ายเตือนเขตก่อสร้างสุดน่ารัก ku xlarge Cutest construction signs ป้ายเตือนเขตก่อสร้างสุดน่ารัก ku xlarge0 Cutest construction signs ป้ายเตือนเขตก่อสร้างสุดน่ารัก ku xlarge2 Cutest construction signs ป้ายเตือนเขตก่อสร้างสุดน่ารัก ku xlarge3 Cutest construction signs ป้ายเตือนเขตก่อสร้างสุดน่ารัก ku xlarge4 Cutest construction signs ป้ายเตือนเขตก่อสร้างสุดน่ารัก ku xlarge5 Cutest construction signs ป้ายเตือนเขตก่อสร้างสุดน่ารัก ku xlarge6 Cutest construction signs ป้ายเตือนเขตก่อสร้างสุดน่ารัก ku xlarge7 Cutest construction signs ป้ายเตือนเขตก่อสร้างสุดน่ารัก ku xlarge8 Cutest construction signs ป้ายเตือนเขตก่อสร้างสุดน่ารัก ku xlarge9 Cutest construction signs ป้ายเตือนเขตก่อสร้างสุดน่ารัก ku xlarge11 Cutest construction signs ป้ายเตือนเขตก่อสร้างสุดน่ารัก ku xlarge12 Cutest construction signs ป้ายเตือนเขตก่อสร้างสุดน่ารัก ku xlarge13 Cutest construction signs ป้ายเตือนเขตก่อสร้างสุดน่ารัก ku xlarge14 Cutest construction signs ป้ายเตือนเขตก่อสร้างสุดน่ารัก ku xlarge15 Cutest construction signs ป้ายเตือนเขตก่อสร้างสุดน่ารัก ku xlarge16 Cutest construction signs ป้ายเตือนเขตก่อสร้างสุดน่ารัก ku xlarge17 Cutest construction signs ป้ายเตือนเขตก่อสร้างสุดน่ารัก ku xlarge18 Cutest construction signs ป้ายเตือนเขตก่อสร้างสุดน่ารัก ku xlarge19 Cutest construction signs ป้ายเตือนเขตก่อสร้างสุดน่ารัก ku xlargeๅ Cutest construction signs ป้ายเตือนเขตก่อสร้างสุดน่ารัก

source : http://matome.naver.jp/odai/2137307451045239601

 

No more articles