fbpx

construction sign

Cutest construction signs ป้ายเตือนเขตก่อสร้างสุดน่ารัก 2 - construction sign

Cutest construction signs ป้ายเตือนเขตก่อสร้างสุดน่ารัก

ในการก่อสร้างทุกครั้ง ต้องมีป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์บอกให้รับรู้ว่า เป็นเขตอันตราย ห้ามเข้า หรือเครื่องจักรกำลังทำงานเป็นต้น ส่วนมากเราจะคุ้นเคยกับสัญลักษณกรวยสีส้ม ลองไปดูที่ญี่ปุนกันว่าเค้ามีสัญลักษณ์ที่แตกต่างและ น่ารักๆแบบไหนบ้าง...