fbpx

construction

Bagel สายวัดอัจฉริยะ ฉลาดสุดๆเข้ากับชีวิตยุคดิจิตอล 2 - construction

Bagel สายวัดอัจฉริยะ ฉลาดสุดๆเข้ากับชีวิตยุคดิจิตอล

ไม่น่าเชื่อว่า เครื่องมือที่จำเป็นมากๆชิ้นหนึ่ง อย่างสายวัด ที่มีความจำเป็นสำหรับคนทุกคน ทุกอาชีพ แต่กลับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเป็นเวลาเกือบ 150 ปี นับแต่วันที่ สิทธิบัตรแรกของสายวัดได้ถูกบันทึกไว้ ..จนกระทั่งวันนี้ ที่ Bagel สายวัดอัจฉริยะ ถือกำเนิดขึ้น...
Cutest construction signs ป้ายเตือนเขตก่อสร้างสุดน่ารัก 4 - construction

Cutest construction signs ป้ายเตือนเขตก่อสร้างสุดน่ารัก

ในการก่อสร้างทุกครั้ง ต้องมีป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์บอกให้รับรู้ว่า เป็นเขตอันตราย ห้ามเข้า หรือเครื่องจักรกำลังทำงานเป็นต้น ส่วนมากเราจะคุ้นเคยกับสัญลักษณกรวยสีส้ม ลองไปดูที่ญี่ปุนกันว่าเค้ามีสัญลักษณ์ที่แตกต่างและ น่ารักๆแบบไหนบ้าง...