We love our King
Image Image Image Image

iUrban | 20 Feb 2017

479
Views
29 Jul 2014

Clone factory: Mini me dolls

เครื่องพิมพ์ 3 มิติที่พิมพ์แล้วเป็นวัตถุลอยตัวกำลังได้รับความสนใจใน Akihabra – Toyko เช่น การพิมพ์รูปคู่ เป็นตุ๊กตาวันแต่งงาน ขั้นตอนคือ ถ่ายภาพ 3 มิติด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมจะทำรายละเอียดส่งข้อมูลไปยังเครื่องพิมพ์ที่ใช้วัสดุเป็นปูนปลาสเตอร์ จากนั้นก็ได้เป็นตุ๊กตาของผู้ใช้บริการ ค่าบริการ 138,000 เยน / 48,000 บาท http://clonefactory.co.jp/

5739436636_e92d6820e2_o

5738889051_2dcbed4708_o

clone03

clone02

5738887629_f58d67c55c_o

clone01 (1)

clone04

clone05

dannychooadd

clone06

5738886707_96419ed676_o

 

 

 

 

5738885529_5f382e57e9_o

5738885179_c8e89d0ede_o

 

อริศรา จักษ์ตรีมงคล
  • To be accommodating to others is to be accommodating to ourselves การให้ ความสะดวกแก่ผู้อื่นเป็น การให้ ความสะดวกแก่ตนเอง
 
Facebook Debug | iCraft
+
-