เครื่องพิมพ์ 3 มิติที่พิมพ์แล้วเป็นวัตถุลอยตัวกำลังได้รับความสนใจใน Akihabra – Toyko เช่น การพิมพ์รูปคู่ เป็นตุ๊กตาวันแต่งงาน ขั้นตอนคือ ถ่ายภาพ 3 มิติด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมจะทำรายละเอียดส่งข้อมูลไปยังเครื่องพิมพ์ที่ใช้วัสดุเป็นปูนปลาสเตอร์ จากนั้นก็ได้เป็นตุ๊กตาของผู้ใช้บริการ ค่าบริการ 138,000 เยน / 48,000 บาท http://clonefactory.co.jp/

5739436636 e92d6820e2 o Clone factory: Mini me dolls

5738889051 2dcbed4708 o Clone factory: Mini me dolls

clone03 Clone factory: Mini me dolls

clone02 Clone factory: Mini me dolls

5738887629 f58d67c55c o Clone factory: Mini me dolls

clone01 1 Clone factory: Mini me dolls

clone04 Clone factory: Mini me dolls

clone05 Clone factory: Mini me dolls

dannychooadd Clone factory: Mini me dolls

clone06 Clone factory: Mini me dolls

5738886707 96419ed676 o Clone factory: Mini me dolls

 

 

 

 

5738885529 5f382e57e9 o Clone factory: Mini me dolls

5738885179 c8e89d0ede o Clone factory: Mini me dolls

 

No more articles