fbpx

Clone factory

Clone factory: Mini me dolls 2 - Clone factory

Clone factory: Mini me dolls

เครื่องพิมพ์ 3 มิติที่พิมพ์แล้วเป็นวัตถุลอยตัวกำลังได้รับความสนใจใน Akihabra - Toyko เช่น การพิมพ์รูปคู่ เป็นตุ๊กตาวันแต่งงาน ขั้นตอนคือ ถ่ายภาพ 3 มิติด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมจะทำรายละเอียดส่งข้อมูลไปยังเครื่องพิมพ์ที่ใช้วัสดุเป็นปูนปลาสเตอร์...