ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นเมือง @ Singapore City Gallery 12 - singapore city gallery

ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นเมือง @ Singapore City Gallery

จากหมู่บ้านชาวประมงสู่นครรัฐที่ทันสมัย

สิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็ก มีพื้นที่เพียง 710 ตารางเมตรเท่านั้น เล็กยิ่งกว่ากรุงเทพมหานครเสียอีก  จากหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ที่มีประชากรเพียงหลักร้อย เวลาล่วงผ่านไปเพียง 50 กว่าปีนับตั้งแต่ก่อตั้งประเทศ ประเทศเล็ก ๆ แห่งนี้ได้กลายเป็นนครรัฐที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีสนามบินที่ดีที่สุด มีท่าเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ และเป็นประเทศที่มีพัฒนาด้านวัตกรรมระดับโลกที่โดดเด่น


img_1214

img_0686

ผลงานของนครรัฐที่มีขนาดเล็ก ขนาด จึงกลายเป็นประเด็น

ขนาดเล็ก = บริหาร พัฒนาได้ง่าย

หลายคนเชื่ออย่างนั้น  จริงหรือ ?

ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นเมือง

Singapore City Gallery  ตั้งอยู่ในอาคาร  URA Centre บนถนน Maxwell  เล่าขานเรื่องราวการเปลี่ยนผ่านตัวเมืองของพวกเขาตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา

img_2723
เครดิตภาพ krispm3

พื้นที่ประเทศที่มีขนาดเล็ก ไม่ใช่สิ่งได้เปรียบสำหรับพวกเขา หากแต่เป็นข้อจำกัด เป็นโจทย์ใหญ่ที่พวกเขาต้องหาวิธีแก้ไข เพื่อนำพาเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันประชากรที่อยู่อาศัยต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วย

หน้าที่ดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานชื่อ Urban Redevelopment Authority เรียกคำย่อง่าย ๆ ว่า URA ที่จะต้องออกแบบวางผังเมืองตอบโจทย์ดังกล่าว ขณะเดียวกัน สิ่งที่ URA เน้นย้ำควบคู่ไปกับการวางผังเมืองคือการ “อนุรักษ์อาคารเก่า” เพื่อรักษารากเหง้าของพวกเขา ในการนำพาสิงคโปร์เติบโตเป็นนครรัฐที่น่าอยู่ และน่าออกมาใช้ชีวิต

ura

งานแสดงศาสตร์และศิลป์ความเป็นตัวเมืองของสิงคโปร์ แสดงผ่านสื่อหลากชนิด ทั้งภาพวิดิทัศน์ผ่านจอโปรเจคเตอร์โค้งขนาดใหญ่ 270 องศา  สื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์   ภาพแสดงบนทางเดินขนาดยาว  โมเดลแบบจำลองผังเมืองขนาดใหญ่ สมุดภาพขนาดยักษ์  ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นคล้ายคลึงกับศูนย์แสดงงานผังเมืองของเมืองใหญ่อื่น ๆ ของโลก


หากงานแสดงใน  City Gallery ของสิงคโปร์ มีสิ่งน่าสนุก ชวนสนใจ ให้ผู้มาเยือนค้นหาคำตอบที่ต่างจากเมืองใหญ่อื่น ๆ นั่นคือ  URA เอาชนะข้อจำกัดของประเทศที่มีพื้นที่ใช้สอยอย่างจำกัดจนกลายเป็นนครรัฐที่น่าอยู่แห่งหนึ่งของโลกได้อย่างไร และอย่าลืมว่าความเป็นนครรัฐ หรือประเทศที่อยู่ในเมืองเดียวนั้น ทำให้ต้องจัดสรรพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ทุกด้านได้อย่างครบถ้วน เฉกเช่นประเทศหนึ่ง ๆ จำเป็นต้องมี นั่นคือ จะต้องมีพื้นที่กองทัพ พื้นที่เก็บน้ำ พื้นที่กำจัดขยะอยู่ในตัวเมืองที่มีเพียงเมืองเดียวของพวกเขา

img_2741
เครดิตภาพ krispm3
img_2739
เครดิตภาพ krispm3
img_2726
เครดิตภาพ krispm3

img_0927

img_2757
เครดิตภาพ krispm3
img_2753
เครดิตภาพ krispm3

img_0891

Land Reclamation ขยายพื้นที่ด้วยการถมทะเล

วิธีการแรกที่ง่ายที่สุด…. เมื่อพื้นที่น้อยนัก ก็ถมทะเลเพิ่มพื้นที่เสียเลย สิงคโปร์เริ่มถมทะเลครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1880 จนถึงปัจจุบันได้พื้นที่เพิ่มจากการถมทะเล 137 ตารางกิโลเมตร และยังมีแผนที่จะถมทะเลเพิ่มพื้นที่อีก 100 ตารางกิโลเมตรในปี 2030  แต่ใช่ว่าจะถมทะเลกันได้เรื่อย ๆ ไม่สิ้นสุด พวกเขาต้องเก็บพื้นที่ชายฝั่งไว้เป็นท่าเรือ เป็นชายหาดสำหรับพักผ่อน เป็นพื้นที่ประมง และยังต้องคำนึงถึงผลกระทบถึงสภาพสิ่งแวดล้อมด้วย

3-land-reclamation-ppt-2-728

Going Upward ขยายพื้นที่แนวตั้ง

เพื่อไม่มีพื้นที่แนวราบให้ขยาย ก็ขยายทางแนวตั้ง URA เน้นสร้างตึกสูงเพิ่มประโยชน์ใช้สอยบริเวณใจกลางเมือง  สถานีรถประจำทาง และสถานีรถไฟใต้ดิน

img_2582
เครติดภาพ krispm3

Going Undergroud ขยายพื้นที่ใต้ดิน

นอกจากขยายพื้นที่การใช้สอยทางแนวตั้งแล้ว การลงสู่ใต้ดินเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง นอกจากใช้พื้นทีใต้ดินสำหรับ วางท่อน้ำ ก๊าซ  ระบบรถไฟใต้ดิน คลังเก็บน้ำมัน คลังแสงใต้ดิน ระบบบำบัดน้ำเสียแล้ว สิงคโปร์ยังมีโครงการที่จะสร้างเมืองวิทยาศาสตร์ (Science City)  สำหรับทดลองทำงานวิจัยต่าง ๆ ในอนาคตอีกด้วย

underground
ภาพจาก  ura.gov.sg
science-city
ภาพจำลองเมืองวิทยาศาสตร์ของสิงคโปร์จาก news.asiaone.com/

Under One Roof ใช้พื้นที่ให้อเนกประสงค์

งานบริการด้านต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงกัน เช่น ห้องสุมด ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก Community Club ต่าง ๆ ถูกรวบไว้ในอาคารเดียวกัน เพื่อใช้ประโยชน์จากสถานที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

kumpong
ภาพจำลองอาคาร Kampung Admiralty อาคารที่จะรวบรวมงานบริการด้านต่าง ๆ ของภาครัฐไว้ภายในตึกเดียวกัน จาก worldarchitecturenews.com

Doubling Up ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์

สิงคโปร์จัดสรรพื้นที่ 2 ใน 3 ของประเทศ สำหรับช่วยในการเก็บกักน้ำฝน  เปล่า… พื้นที่ 2 ใน 3 นั้น ไม่ได้ เป็นอ่างเก็บน้ำทั้งหมด แต่หมายรวมถึงพื้นที่สีเขียวของพวกเขา พื้นที่ดังกล่าวต้องไม่ใช่แค่ที่พักผ่อนหย่อนใจ แต่จะต้องช่วยดูดซับน้ำไว้ด้วย  ขณะเดียวกันอาคารใช้สอยต่าง ๆ ต้องอออกแบบให้มีพื้นที่เก็บน้ำฝน ไม่ปล่อยให้ไหลลงท่อระบายน้ำอย่างเสียเปล่า   และสุดท้ายอ่างเก็บน้ำ ไม่ใช่แค่อ่างเก็บน้ำ หากต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่สันทนาการอีกด้วย เช่นเป็นที่เล่นกีฬาทางน้ำ ตกปลา และกิจกรรมกลางแจ้งต่าง ๆ

bedok_reservoir
Bedok Reservoir ภาพจาก wikipedia.org

เมื่อแก้ปัญหาพื้นที่ที่มีอย่างจำกัดได้แล้ว สิ่งต่อไปคือการแต่งหน้าทาปากตัวเมือง ให้มีเสน่ห์ดึงดูดด้วยศาสตร์และศิลป์ของการออกแบบ

เริ่มจากรูปทรงของตึกที่อยู่ในพื้นที่ละแวกเดียวกัน รูปทรงควรมีความแตกต่าง สูงต่ำลดหลั่นไม่เบียดบังกัน เพื่อสร้างทัศนียภาพภายในตัวเมืองให้สวยงาม

สวนบนดาดฟ้าและบริเวณพื้นผิวเปลือกนอกของอาคาร เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตัวเมือง ลดอุณหภูมิของตัวอาคารและช่วยให้ชาวเมืองรู้สึกเหมือนทำงานและอยู่อาศัยในแวดล้อมของสวนสีเขียวตลอดเวลา

img_2565
เครดิตภาพ krispm3

เน้นออกแบบภูมิทัศน์ของหลังคาสวยเป็นพิเศษ เพราะหลังคาของตึกเปรียบเสมือนมงกุฏ  มงกุฏที่สวยงาม ย่อมบันดาลให้เมืองสวยงามยิ่งขึ้น

img_2622
เครดิตภาพ krispm3

ลานโล่งภายในตัวเมือง เปรียบดั่งห้องนั่งเล่นที่ผู้คนออกมาใช้ชีวิตร่วมกัน อาจเป็นสวนเล็ก ๆ ในชุมชน ลานกว้างของห้างสรรพสินค้า ลานเหล่านี้ต้องออกแบบให้ปรับเป็นพื้นที่จัดแสดงงานตามเทศกาล  งานกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วย

ทางเดินเท้าออกแบบให้เชื่อมต่อเป็นเครือข่าย เพื่อเชื่อมพื้นที่ภายในตัวเมืองเข้าหากัน ทางเดินเหล่านี้ต้องมีความปลอดภัย สะดวกสบาย อาจเป็นทางเดินบนถนน ยกระดับขึ้นสูง หรือลงใต้ดินก็ได้

ท้องถนน ที่นำพาผู้คนไปยังส่วนต่าง ๆ ของตัวเมือง จะต้องออกแบบให้มีระยะระหว่างขอบตึก  จัดแสงไฟอย่างเหมาะสม  จัดวาง ต้นไม้ เฟอร์นิเจอร์  งานศิลปะต่าง ๆ อย่างสวยงาม

img_2662
เครติดภาพ krispm3
img_2580
เครดิตภาพ krispm3

Singapore City Gallery นำเสนอเเรื่องรางข้างต้นผ่านสื่อหลากชนิดได้อย่างน่าสนใจ เมื่อก้าวเท้าออกจากอาคาร URA Centre  สัมผัสกับตัวเมืองจริง ๆ ด้านนอก ช่วยให้เข้าใจ รู้ที่มาที่ไป วิธีคิดของชาวสิงคโปร์ ทำให้การเที่ยวเมืองสิงคโปร์คราวนี้สนุกขึ้นเยอะเลยทีเดียว

เว็บเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ท่านได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถเลือกอนุญาตคุกกี้เองได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่ยอมรับให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราเสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)
  Always Active

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย ส่วนนี้จะไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Analytics Cookies)

  เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  เราใช้คุกกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า