We love our King
Image Image Image Image

iUrban | 22 Feb 2017

357
Views
23 Jun 2013

Carpet Alarm Clock หยุดเมื่อเหยียบ

ในทุกๆเช้าที่ต้องตื่นไปทำงาน แล้วเราต้องตั้งเวลาปลุกและหันไปมองดูเนาฬิกาบนหัวเตียงหรือในโทรศัพท์ก่อนเพื่อหยุดเสียงปลุก แต่นาฬิกาในวันนี้ไม่ต้องหันมองแล้วเพียงเราออกจากเตียงนอนเสียงปลุกก็จะหยุด

กับ Carpet Alarm Clock เป็นนาฬิกาปลุกที่อยู่ในรูปแบบของพรมเช็ดเท้า ถ้าในตอนเช้านาฬิกาดังเพื่อปลุกเราแล้ว มันจะหยุดก็ตอนเมื่อคุณตื่นและลุกขึ้นไปเหยียบพรม ช่างเก๋อะไรเช่นนี้ ไม่ตื่นก็ต้องตื่นกันละงานนนี้

carpet_alarm carpet_alarm2

Nes Koontragul
  • Neskoon founder , iUrban co-founder Jewellery designer and instructor instagram @neskoon
 
Facebook Debug | iCraft
+
-