fbpx

ในทุกๆเช้าที่ต้องตื่นไปทำงาน แล้วเราต้องตั้งเวลาปลุกและหันไปมองดูเนาฬิกาบนหัวเตียงหรือในโทรศัพท์ก่อนเพื่อหยุดเสียงปลุก แต่นาฬิกาในวันนี้ไม่ต้องหันมองแล้วเพียงเราออกจากเตียงนอนเสียงปลุกก็จะหยุด

กับ Carpet Alarm Clock เป็นนาฬิกาปลุกที่อยู่ในรูปแบบของพรมเช็ดเท้า ถ้าในตอนเช้านาฬิกาดังเพื่อปลุกเราแล้ว มันจะหยุดก็ตอนเมื่อคุณตื่นและลุกขึ้นไปเหยียบพรม ช่างเก๋อะไรเช่นนี้ ไม่ตื่นก็ต้องตื่นกันละงานนนี้

carpet alarm 450x341 Carpet Alarm Clock หยุดเมื่อเหยียบ carpet alarm2 450x347 Carpet Alarm Clock หยุดเมื่อเหยียบ

No more articles