fbpx

carpet

Carpet Alarm Clock หยุดเมื่อเหยียบ 2 - carpet

Carpet Alarm Clock หยุดเมื่อเหยียบ

ในทุกๆเช้าที่ต้องตื่นไปทำงาน แล้วเราต้องตั้งเวลาปลุกและหันไปมองดูเนาฬิกาบนหัวเตียงหรือในโทรศัพท์ก่อนเพื่อหยุดเสียงปลุก แต่นาฬิกาในวันนี้ไม่ต้องหันมองแล้วเพียงเราออกจากเตียงนอนเสียงปลุกก็จะหยุด...