fbpx

alarm clock

Carpet Alarm Clock หยุดเมื่อเหยียบ 2 - alarm clock

Carpet Alarm Clock หยุดเมื่อเหยียบ

ในทุกๆเช้าที่ต้องตื่นไปทำงาน แล้วเราต้องตั้งเวลาปลุกและหันไปมองดูเนาฬิกาบนหัวเตียงหรือในโทรศัพท์ก่อนเพื่อหยุดเสียงปลุก แต่นาฬิกาในวันนี้ไม่ต้องหันมองแล้วเพียงเราออกจากเตียงนอนเสียงปลุกก็จะหยุด...
No more Snoozing, Sleepyheads! 4 - alarm clock

No more Snoozing, Sleepyheads!

นาฬิกาปลุกที่ให้โอกาสคุณครั้งเดียวที่จะลุกขึ้นจากที่นอน ถ้ายังไม่ตื่น แล้วถูกปลุกซ้ำ(Snooze) Clocky นี้ก็จะกระโดดออกจากโต๊ะ และวิ่งไปรอบ เพื่อหาที่ี่ซ่อนตัว พร้อมกับส่งเสียงปลุกรบกวนคุณไปเรื่อยๆ เสียงจะดังขึ้นๆ ...