fbpx

A STEEL STOOL WITH MULTIPLE USES BY NOON STUDIO

เก้าอี้เหล็ก จาก Noon Studio ดูเผินๆอาจเหมือนเก้าอี้สตูลทั่วๆไป แต่ไมใช่เท่านั้น มันสามารถเก็บของต่างๆได้ด้วย ดีไปกว่านั้น มันกลายเป็นโต๊ะ coffee table ก็ได้ และถ้าเรียงต่อกันเยอะๆ ก็จะกลายเป็นชั้นหนังสือ เป็นงานที่ดูดีมีสไตล์ ไม่ว่าจะอยู่เดี่ยวๆชิ้นเดียว 3-4 ชิ้น หรือเป็นแผง ปรับเปลี่ยนประโยชน์ได้เยอะดีจริงๆ

25570225 193003 เก้าอี้สตูล ที่เป็นอะไรได้มากมาย ทั้งโต๊ะ และชั้นหนังสือ

25570225 193014 เก้าอี้สตูล ที่เป็นอะไรได้มากมาย ทั้งโต๊ะ และชั้นหนังสือ

25570225 193021 เก้าอี้สตูล ที่เป็นอะไรได้มากมาย ทั้งโต๊ะ และชั้นหนังสือ

25570225 193026 เก้าอี้สตูล ที่เป็นอะไรได้มากมาย ทั้งโต๊ะ และชั้นหนังสือ

25570225 193031 เก้าอี้สตูล ที่เป็นอะไรได้มากมาย ทั้งโต๊ะ และชั้นหนังสือ

25570225 193037 เก้าอี้สตูล ที่เป็นอะไรได้มากมาย ทั้งโต๊ะ และชั้นหนังสือ

25570225 193045 เก้าอี้สตูล ที่เป็นอะไรได้มากมาย ทั้งโต๊ะ และชั้นหนังสือ

25570225 193109 เก้าอี้สตูล ที่เป็นอะไรได้มากมาย ทั้งโต๊ะ และชั้นหนังสือ

Read more at : http://design-milk.com/steel-stool-multiple-uses-noon-studio/

No more articles