บ้านที่เกิดจากพื้นที่ระหว่างอาคาร กว้างเพียง 3.4 เมตร 13 - Japan

บ้านที่เกิดจากพื้นที่ระหว่างอาคาร กว้างเพียง 3.4 เมตร

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ทำบ้านแคบๆให้น่าอยู่ได้อย่างน่าทึ่ง เพราะบ้านแคบๆมีอยู่เป็นจำนวนมาก และกลายเป็นสิ่งที่พบเห็นอยู่มากมายในเขตเมืองใหญ่ๆ  การออกแบบมีความน่าสนใจ ในการแก้ปัญหาพื้นที่แคบๆให้ดูดีและใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า


สำหรับบ้านหลังนี้ สถาปนิกชาวญี่ปุ่น Yoshihiro Yamamoto  ได้ใช้พื้นที่เล็กๆ ความกว้างเพียง 3.4 เมตร ที่อยู่ระหว่างบ้าน2หลัง สร้างเป็นบ้านที่น่าอยู่ ด้วยการออกแบบใช้พื้นที่อย่างฉลาด

บ้านที่เกิดจากพื้นที่ระหว่างอาคาร กว้างเพียง 3.4 เมตร 14 - Japan

บ้านหลังนี้มีชื่อว่า Kakko House เป็นบ้านของครอบครัวเล็กๆ พ่อแม่ลูกในเมืองโอซากา อีกเมืองที่มีการอยู่อาศัยที่หนาแน่นมากๆอีกแห่งในประเทศญี่ปุ่น

สถาปนิกแบ่งโครงสร้างของบ้านเป็น2ส่วนด้วยบันไดที่อยู่ตรงกลาง ทำให้การใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นไปอย่างคุ้มค่า เกิดพื้นที่ต่างระดับ 6 ชั้น แต่ละชั้นก็มีลักษณะที่แตกต่างกัน ไม่ได้เหมือนกันไปทั้งหมด การออกแบบทำให้ผู้อยู่อาศัยไม่รู้สึกถึงความแคบอีกเลยลองไปชมกันเลยค่ะ

บ้านที่เกิดจากพื้นที่ระหว่างอาคาร กว้างเพียง 3.4 เมตร 15 - Japan บ้านที่เกิดจากพื้นที่ระหว่างอาคาร กว้างเพียง 3.4 เมตร 16 - Japan บ้านที่เกิดจากพื้นที่ระหว่างอาคาร กว้างเพียง 3.4 เมตร 17 - Japan บ้านที่เกิดจากพื้นที่ระหว่างอาคาร กว้างเพียง 3.4 เมตร 18 - Japan บ้านที่เกิดจากพื้นที่ระหว่างอาคาร กว้างเพียง 3.4 เมตร 19 - Japan บ้านที่เกิดจากพื้นที่ระหว่างอาคาร กว้างเพียง 3.4 เมตร 20 - Japan บ้านที่เกิดจากพื้นที่ระหว่างอาคาร กว้างเพียง 3.4 เมตร 21 - Japan บ้านที่เกิดจากพื้นที่ระหว่างอาคาร กว้างเพียง 3.4 เมตร 22 - Japan บ้านที่เกิดจากพื้นที่ระหว่างอาคาร กว้างเพียง 3.4 เมตร 23 - Japan บ้านที่เกิดจากพื้นที่ระหว่างอาคาร กว้างเพียง 3.4 เมตร 24 - Japan