ของใช้ธรรมดาๆในชีวิตประจำวัน ที่เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตในยามฉุกเฉิน 13 - Art & Design

ของใช้ธรรมดาๆในชีวิตประจำวัน ที่เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตในยามฉุกเฉิน

DAILY OBJECTS THAT PERFORM ANOTHER FUNCTION DURING A DISASTER
Via : Caroline Williamson 


ข่าวเหตุการณ์ภัยพิบัติ มีบ่อยครั้งขึ้น ไม่ว่าจะแผ่นดินไหว พายุ ไฟไหม้  เพราะเหตุนี้ 2 นักออกแบบหนุ่มชาวสวิส จึงได้ออกแบบชุดชิ้นงาน ที่ชื่อว่า SUPERLIFE เป็นการออกแบบของใช้ในชีวิตประจำวัน ที่มีหน้าที่อื่นๆเพิ่มขึ้นในการช่วยชีวิตฉุกเฉินเมื่อต้องเผชิญกับเหตุภัยพิบัติ

ของใช้ธรรมดาๆในชีวิตประจำวัน ที่เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตในยามฉุกเฉิน 14 - Art & Design  

ของใช้ธรรมดาๆในชีวิตประจำวัน ที่เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตในยามฉุกเฉิน 15 - Art & Design

  ALIVE  เป็นนกหวีดที่ติดไว้ใต้โต็ะทำงาน ไม่เพียงแต่เป็นนกหวีด สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือ แต่ฐานที่ติดนกหวีดยังสว่างสะท้อนแสง สามารถมองเห็นได้ในที่มืด ทำให้ทีมช่วยเหลือค้นพบตำแหน่งได้ง่ายขึ้น

ของใช้ธรรมดาๆในชีวิตประจำวัน ที่เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตในยามฉุกเฉิน 16 - Art & Design  ของใช้ธรรมดาๆในชีวิตประจำวัน ที่เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตในยามฉุกเฉิน 17 - Art & Design  ของใช้ธรรมดาๆในชีวิตประจำวัน ที่เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตในยามฉุกเฉิน 18 - Art & Design  ของใช้ธรรมดาๆในชีวิตประจำวัน ที่เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตในยามฉุกเฉิน 19 - Art & Design
BLACKOUT เป็นโคมไฟตั้งพื้น ที่ยังสามารถให้แสงสว่างต่อไปแม้จะไม่มีไฟ โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และสามารถดึงส่วนโคมออกจากฐาน  เป็นไฟฉาย ใช้ส่องทางในที่มืด 
  ของใช้ธรรมดาๆในชีวิตประจำวัน ที่เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตในยามฉุกเฉิน 20 - Art & Design  ของใช้ธรรมดาๆในชีวิตประจำวัน ที่เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตในยามฉุกเฉิน 21 - Art & Design  ของใช้ธรรมดาๆในชีวิตประจำวัน ที่เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตในยามฉุกเฉิน 22 - Art & Design 

 ของใช้ธรรมดาๆในชีวิตประจำวัน ที่เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตในยามฉุกเฉิน 23 - Art & Design 
MEDUSE เป็นพรมผืนเล็กๆ ที่จะกลายเป็นห่วงยางลอยน้ำ เมื่อมีภัยพิบัติ น้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้น  

 ของใช้ธรรมดาๆในชีวิตประจำวัน ที่เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตในยามฉุกเฉิน 24 - Art & Design  
ของใช้ธรรมดาๆในชีวิตประจำวัน ที่เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตในยามฉุกเฉิน 25 - Art & Design  

ของใช้ธรรมดาๆในชีวิตประจำวัน ที่เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตในยามฉุกเฉิน 26 - Art & Design  ของใช้ธรรมดาๆในชีวิตประจำวัน ที่เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตในยามฉุกเฉิน 27 - Art & Design 

POUMON เป็นที่ใส่ปากกาดินสอสำหรับโต๊ะทำงาน  ที่มีฟิลเตอร์ ที่จะช่วยกรองควันพิษเพื่อให้สามารถหายใจ และเอาชีวิตรอดจาก เหตุไฟไหม้ และกลุ่มควันหนาแน่น

 ของใช้ธรรมดาๆในชีวิตประจำวัน ที่เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตในยามฉุกเฉิน 28 - Art & Design  
ของใช้ธรรมดาๆในชีวิตประจำวัน ที่เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตในยามฉุกเฉิน 29 - Art & Design  ของใช้ธรรมดาๆในชีวิตประจำวัน ที่เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตในยามฉุกเฉิน 30 - Art & Design 

Read more : http://design-milk.com/