fbpx

daily object

ของใช้ธรรมดาๆในชีวิตประจำวัน ที่เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตในยามฉุกเฉิน 2 - daily object

ของใช้ธรรมดาๆในชีวิตประจำวัน ที่เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตในยามฉุกเฉิน

ข่าวเหตุการณ์ภัยพิบัติ มีบ่อยครั้งขึ้น ไม่ว่าจะแผ่นดินไหว พายุ ไฟไหม้ 2 นักออกแบบหนุ่มชาวสวิส จึงได้ออกแบบชุดชิ้นงาน SUPERLIFE เป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน ที่มีหน้าที่เพิ่มขึ้นในการช่วยชีวิตฉุกเฉินเมื่อต้องเผชิญกับเหตุภัยพิบัติ...