ความเป็นมาของชื่อหมู่บ้านมะขามหรือโรงแรมแทมมารีน วิลเลจ ได้มาจากต้นมะขามยักษ์ซึ่งแผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาแก่ผืนแผ่นดินแห่งนี้มาเป็นเวลากว่า 200 ปีแล้ว ซึ่งนอกเหนือไปจากสถานที่ตั้งอยู่ใจกลางแหล่งวัฒนธรรมโบราณ รายรอบไปด้วยวัดเก่าแก่ การออกแบบและการตกแต่งของโรงแรมยังเป็นอีกสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวและแขกที่เข้าพัก และเลือกกลับมายังสถานที่เดิมนี้อีกในแต่ละปี แถมความประทับใจเพิ่มขึ้นอีกด้วยกาแฟหอมกรุ่นรสชาติกลมกล่อมกับกาแฟ กาแฟเกษตรอินทรีย์ที่ทางโรงแรมพิถีพิถันเลือกไว้คอยต้อนรับผู้มาเยือนคนสำคัญคนแล้วคนเล่า ใครที่เข้าพักจะได้ซึมซับกับปรัชญาของพุทธศาสนาในทุกย่างก้าวแห่งทุกทางเดินภายในได้อย่างลึกซึ้งและเต็มอิ่ม

about1 Tamarind Village หมู่บ้านมะขาม จ.เชียงใหม่ ดินแดนแห่งหนาวนี้

1 Tamarind Village หมู่บ้านมะขาม จ.เชียงใหม่ ดินแดนแห่งหนาวนี้

87 Tamarind Village หมู่บ้านมะขาม จ.เชียงใหม่ ดินแดนแห่งหนาวนี้

new4s Tamarind Village หมู่บ้านมะขาม จ.เชียงใหม่ ดินแดนแห่งหนาวนี้

new20s Tamarind Village หมู่บ้านมะขาม จ.เชียงใหม่ ดินแดนแห่งหนาวนี้

new17s Tamarind Village หมู่บ้านมะขาม จ.เชียงใหม่ ดินแดนแห่งหนาวนี้

new6s Tamarind Village หมู่บ้านมะขาม จ.เชียงใหม่ ดินแดนแห่งหนาวนี้

new10s Tamarind Village หมู่บ้านมะขาม จ.เชียงใหม่ ดินแดนแห่งหนาวนี้

new13s Tamarind Village หมู่บ้านมะขาม จ.เชียงใหม่ ดินแดนแห่งหนาวนี้

new14s Tamarind Village หมู่บ้านมะขาม จ.เชียงใหม่ ดินแดนแห่งหนาวนี้

new24s Tamarind Village หมู่บ้านมะขาม จ.เชียงใหม่ ดินแดนแห่งหนาวนี้

788 Tamarind Village หมู่บ้านมะขาม จ.เชียงใหม่ ดินแดนแห่งหนาวนี้

new50s Tamarind Village หมู่บ้านมะขาม จ.เชียงใหม่ ดินแดนแห่งหนาวนี้

new27s Tamarind Village หมู่บ้านมะขาม จ.เชียงใหม่ ดินแดนแห่งหนาวนี้

784 Tamarind Village หมู่บ้านมะขาม จ.เชียงใหม่ ดินแดนแห่งหนาวนี้

new48s Tamarind Village หมู่บ้านมะขาม จ.เชียงใหม่ ดินแดนแห่งหนาวนี้

7863 Tamarind Village หมู่บ้านมะขาม จ.เชียงใหม่ ดินแดนแห่งหนาวนี้

new40s Tamarind Village หมู่บ้านมะขาม จ.เชียงใหม่ ดินแดนแห่งหนาวนี้

ที่มา: http://www.tamarindvillage.com/

No more articles