Panpan 13 -

วันนี้ทาง เว็บ iUrban อยากจะนำเสนอผลงานของนักออกแบบไทยที่ชื่อคุณ นิธุกรพ์ อ่องเอิบ เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบพัฒนานักออกแบบรุ่นใหม่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design & Culture Camp: Product Design) โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  คุณนิธุกรพ์ ได้กล่าวไว้ว่า “อย่าลืมว่าเราเกิดมาบนถิ่นฐาน ที่มีวัฒนธรรม แม้เราจะเดกิดมาในสมัยใหม่ เราสามารถสืบทอดเรื่องราวเหล่านั้นได้ โดยอาศัยกระบวนการคิดผสมผสานเข้ากับงานดีไซด์ เกิดเป็นสิ่งใหม่ที่ช่วยเผยแพร่เรื่องราว ได้อย่างเข้าถึวง่าย หยิบจับมาใช้ได้ทุกยุคสมัย” โหยยยย ขอปรบมือจากใจจริงเลยค่ะ และดีใจแทนคนไทยด้วย ที่ทุกวันนี้ยังมีคนในสังคมส่วนหนึ่งที่ เข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่า ของความเป็นศิลปวัฒนธรรมไทย และยังจะเป็นการกระตุ้นเตือนให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสระดมสมองเกี่ยวกับอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทย และนำเอาเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมไทยมาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ก่อเกิดเป็นผลงานผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่งบ้าน


แปร๋น แปร๋น… จับตระกร้า “ช้างน้ำ” ช้างน้ำ หรือ กุญชรวารี เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เชื่อว่า มีอยู่มนป่าหมพานต์ ป่าที่อยู่ระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์ตามความเชื่อของคนไทย ลักษฯะของกุญชรวารีจะมีรูปร่างเหมือนช้าง แต่มีหางเหมือนปลา คนไทยเชื่อกันว่าช้างน้ำ เป็นสัตว์ที่มีพลังวิเศษช่วยคุ้มครองจากภัยอันตราย ให้โชคลาภ และความเป็นสิริมงคล

Panpan 14 -

ตระกร้าแปร๋น แปร๋น…. ได้แรงบันเดาลใจจากกุญชรวารี โดยลดทอนรายละเอียดที่วิจิตรจากภาพจิตรกรรมสมัยโบราณ พัฒนาเป็นประติมากรรมช้างน้ำที่ให้อารมณ์สนุกสนาน โดยขึ้นรูปจากวิธีการสานทั้งการสานหวาย และการสานผ้า เพื่อสื่อสารภูมิปัญญาไทยอันแท้จริง สนใจงานและติดต่อได้ที่ [email protected]

Panpan 15 -

Panpan 16 -