เราลองมาดูงานออกแบบเก้าอี้ Cradle for adults
ของกลุ่มดีไซน์เนอร์ต่างประเทศจาก Victoria University of Wellington
กันว่าเค้าได้ออกแบบและทดลอง prototype อย่างไรกันบ้าง
Cradle seat นี้มีผู้ออกแบบถึง 7 คน ได้แก่ Richard Clarkson, Grace
Emmanual, Kalivia Russel, Eamon Moore, Brodie Cambell, Jeremy Brooker
and Joya Boerrigter
พวกเขาออกแบบมาจากการวิจัยการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของเด็ก(RMD)และยังคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานและความสวยงามอีกด้วย
และวัสดที่เลือกใช้ก็เป็น raw material(plywood)เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นับเป็นผลงานที่มีความสนุกสนานแฝงอยู่จริงๆ

cradle2 580x580 Cradle for adult..เปลของผู้ใหญ่

cradle3 580x580 Cradle for adult..เปลของผู้ใหญ่

cradle4 580x580 Cradle for adult..เปลของผู้ใหญ่

cradle 580x580 Cradle for adult..เปลของผู้ใหญ่

No more articles