ปัญหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับพื้นที่เล็ก ตู้เสื้อผ้าก็เป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเล็กหลายหลัง ของเยอะแต่ที่เก็บน้อย ปัญหาของตู้เสื้อผ้าส่วนใหญ่ก็คือมีที่ไม่พอเก็บของ ไหนจะเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ แต่ถ้าจะต้องทำเป็น Walk in Closet ก็ต้องใช้พื้นที่ ห้องพื้นที่เล็กๆหมดสิทธิไปเลย ก็จะเป็นปัญหาในการจัดของ พลอยทำให้บ้านรก และมักหาของไม่เจอ เพราะเก็บกระจายหลายที่ หลายกล่อง
ด้วยเหตุนี้ Hosun Ching จึงออกแบบตู้เสื้อผ้าแบบใหม่ เป็นลูกผสมของตู้เสื้อผ้าธรรมดา กับ Walk In Closet เมื่อปิดตู้ก็มีขนาดใหญ่ หรือพูดให้ถูกต้องบอกว่ามีความลึกมากกว่ากว่าตู้เสื้อผ้าธรรมดาเล็กน้อย ประตูของตู้มีความหนาเท่ากับตู้ และมีล้อเลื่อน เมื่อเปิดกางออก ก็กลายเป็น walk in closet ขนาดย่อมๆ ให้เราสามารถจัดเก็บทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า ได้อย่างสบาย เหมาะกับไลฟสไตล์ของคนยุคนี้ ที่ชอบช้อป ของเยอะ แต่พื้นที่เก็บมีน้อย :)

25551124 175853 ตู้เสื้อผ้าผสม Walk In Closet  เปิดปิดได้ ประหยัดพื้นที่

25551124 175858 ตู้เสื้อผ้าผสม Walk In Closet  เปิดปิดได้ ประหยัดพื้นที่

25551124 175903 ตู้เสื้อผ้าผสม Walk In Closet  เปิดปิดได้ ประหยัดพื้นที่

25551124 175909 ตู้เสื้อผ้าผสม Walk In Closet  เปิดปิดได้ ประหยัดพื้นที่

25551124 175916 ตู้เสื้อผ้าผสม Walk In Closet  เปิดปิดได้ ประหยัดพื้นที่

ที่มา : http://freshome.com

No more articles