เปิดกล้อง ส่องเลนส์ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด 13 - ท่องเที่ยว

เปิดกล้อง ส่องเลนส์ 12 เมืองต้องห้าม…พลาด

ไทยเที่ยวไทย และอะเมซซิงไทยแลนด์ ยังเป็นคำที่ติดหูคนไทย และชาวต่างชาติ ติดต่อกันนานหลายปี และในแต่ละปีก็ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ก็ผุดโครงการต่างๆมากมาย เพื่อชวนให้คนไทยท่องเที่ยวในประเทศ และดึงคนต่างชาติ ให้หันมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น ล่าสุด เปิดโครงการ “เปิดกล้อง ส่องเลนส์ 12 เมืองต้องห้าม…พลาด” โดยร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานภาคเอกชน เปิดเส้นทางการท่องเที่ยววิถีไทย ด้วยการนำเสนอภาพถ่ายผ่านฝีมือของช่างภาพชั้นนำของเมืองไทย ที่บันทึกภาพแห่งความประทับใจจากสถานที่จริง เก็บมาบอกเล่าถึงเสน่ห์
แห่งวิถีไทยให้สาธารณชนได้ชื่นชมถึงเสน่ห์จาก 12 เมืองท่องเที่ยว อีกจุดประสงค์หนึ่งก็เพื่อโปรโมทภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศไทยให้เลื่องลือระบือไกลไปทั่วโลก ภายใต้แคมเปญ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558” หรือ “Discover Thainess 2015”


1 3

รายชื่อเมืองที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 12 เมืองต้องห้าม…พลาด ได้แก่

1. ภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ลำปาง จ.เพชรบูรณ์ จ.น่าน
2. ภาคอีสาน 2 จังหวัด ได้แก่ จ.บุรีรัมย์ จ.เลย
3. ภาคกลาง 2 จังหวัด ได้แก่ จ.สมุทรสงคราม จ.ราชบุรี
4. ภาคตะวันออก 2 จังหวัด ได้แก่ จ.ตราด จ.จันทบุรี
5. ภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ตรัง จ.ชุมพร จ.นครศรีธรรมราช

20150325_3_1427258660_579812 20150325_3_1427259012_190317 20150325_3_1427259428_222081 20150325_3_1427264060_123029 20150325_3_1427264476_518445 20150325_3_1427265533_852108 20150325_3_1427267345_466015 20150325_3_1427267769_599414 20150325_3_1427268143_49645 20150325_3_1427272837_205398 20150325_3_1427273241_633233 20150325_3_1427273661_65238

ช่างภาพที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วยช่างภาพกิตติมศักดิ์จากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และช่างภาพชั้นนำที่มีผลงานโดดเด่นระดับประเทศ ดังนี้
1. บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ
2. จุฬวิศว์ ศานติพงศ์
3. พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล
4. สัญชัย ลุงรุ่ง
5. จิรวัฒน์ พึ่งสมวงศ์
6. ศักรินทร์ มีจั่นเพชร
7. ปานเพชร ร่มไทร
8. สุภเศรษฐ โอภิธากรณ์
9. วสันต์ วณิชชากร
10. คณชัย เบญจรงคกุล

51