ลอยหนังสือน้ำแข็งที่มีเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ สู่สายน้ำ เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์โลก..รักษ์น้ำ 13 - climate change

ลอยหนังสือน้ำแข็งที่มีเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ สู่สายน้ำ เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์โลก..รักษ์น้ำ

Ice Books Embedded with Seeds are Released into Rivers


ในบ้านเรามีเทศกาลลอยกระทง เพื่อขอบคุณแม่น้ำ ลำคลอง ในต่างประเทศ ก็มีเหมือนกัน โดยศิลปิน Basia Irland เธอแกะสลักแผ่นน้ำแข็งเป็นหนังสือ ที่มีพืชพันธุ์ไม้ และเมล็ดพันธุ์อยู่ภายใน ซึ่งเป็นพืชในท้องถิ่น และนำไปปล่อยลงแม่น้ำเพื่อขอบคุณแม่น้ำ และนำพาชีวิตใหม่ไปเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง ณ ที่ใดที่หนึ่งริมฝั่งน้ำ …โครงการนี้มีชื่อว่า Ice Receding/Books Reseeding โดยมีเป้าหมายที่ต้องการกระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้คนหันมาดูแลปกป้องแม่น้ำ ในโลกของเรา ให้คนตระหนักถึงปัญหา climate change หรือภาวะโลร้อน ที่นำ้แข็งขั้วโลกกำลังละลายมากขึ้นทุกวัน รวมถึงให้ผู้คนเห็นถึงความสำคัญของแม่น้ำ และแหล่งน้ำในท้องถิ่น ในชุมชนมากขึ้น โครงการนี้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2007
Irland กล่าวว่า ” การปล่อยหนังสือน้ำแข็งลงสู่แหล่งน้ำ ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำ หรือ ลำธาร มันไม่เพียงแต่ดึงผู้คนให้กลับมาเชื่อมโยงกับแหล่งน้ำของพวกเขา แต่ยังต้องการฟื้นฟูพื้นที่ริมน้ำ ให้อุดมด้วยพืชพันธุ์ ไม้ต่างๆที่เป็นพืชในท้องถิ่น..คนจำนวนมาก ไม่เคยมาที่แม่น้ำเลย ก่อนที่จะมีกิจกรรมนี้”..เป็นงานศิลปะที่สอดแทรกอุบายดีๆไว้ ไม่ต่างจากงานลอยกระทงของเรา ..นานๆไป ไม่รู้ว่าจะเหมือนลอยกระทงของเราหรือเปล่า ที่เหลือแต่เปลือกที่ไม่ใช่สาระที่แท้จริง มีแต่ความสนุกสนาน ไม่ได้มีแก่นของการกระทำ ที่ต้องการแสดงความรู้สึกอ่อนน้อม และขอบคุณต่อธรรมชาติอย่างแท้จริง

20140518-074339.jpg

20140518-074347.jpg

20140518-074353.jpg

20140518-074400.jpg

20140518-074409.jpg

20140518-074417.jpg

20140518-074424.jpg

20140518-074430.jpg

Read more at : mymodernmet