ความพยายามใช้วิธีการที่แตกต่างทำการโฆษณาของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว “โชกุบุสซึ ฮานะ” ที่สร้างสรรค์ “Water Billboard” รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันรักษาแม่น้ำปาซิก ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของประเทศฟิลิปปินส์ ความพิเศษของบิลบอร์ดโฆษณาลอยน้ำชิ้นนี้ คือ  การนำหญ้าแฝกและพืชน้ำมาเรียงต่อกันเป็นวลีอ่านได้คำว่า “Clean River Soon” เพื่อทำหน้าที่ดูดซับโลหะหนักและสารพิษจากขยะ ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียได้มากถึง 2,000 – 8,000 แกลอนต่อวัน นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้บรรยากาศโดยทั่วไปดูสวยงามและร่มรื่นขึ้นด้วย ขอบคุณข้อมูลจาก 247 City Magazine

HANA Billboard Floating Billboard Advertising โฆษณาลอยน้ำ

HANA grass billboard Floating Billboard Advertising โฆษณาลอยน้ำ

HANA Water Cleaning Billboard 31 600x399 Floating Billboard Advertising โฆษณาลอยน้ำ

HANA BILLBOARD 05 Floating Billboard Advertising โฆษณาลอยน้ำ

HANA Water Cleaning Billboard 41 600x397 Floating Billboard Advertising โฆษณาลอยน้ำ

Hana grass billboard1 Floating Billboard Advertising โฆษณาลอยน้ำ

HANA BILLBOARD 01 Floating Billboard Advertising โฆษณาลอยน้ำ

No more articles