เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 13 - SCG (เอสซีจี)

เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน “สถาปนิก’58/ASA Next”

เมื่อวาน 28 เม.ย. ได้มีโอกาสไปเที่ยวงานสถาปนิก’58  “ASA NEXT | ตัวตน คนไทย” เลยเก็บภาพมาฝากให้ดูกันเป็นน้ำจิ้มก่อนไปลุยกันด้วยตัวเอง มีเนื้อหาน่าสนใจมากมาย ทั้งส่วนนิทรรศการ และส่วนที่แสดงวัสดุใหม่ๆ ซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจมากทีเดียว เห็นได้ชัดว่า โฉมหน้าของรูปแบบการก่อสร้าง และการออกแบบจะต้องเปลี่ยนไปอย่างมากในอนาคตอันใกล้นี้ สำหรับเนื้อหาของงานมีอะไรบ้างทั้งในส่วนนิทรรศการ และการสัมนา คลิกไปดูรายละเอียดกันได้ที่ https://www.iurban.in.th/review/architect-15-asa-next-thainess/>


งานมีไปจนถึงวันที่ 3 พ.ค. นี้เท่านั้น ที่ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3  ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี คงต้องรีบไปถ้าไม่อยากพลาดเทรนใหม่ๆในแวดวงออกแบบและก่อสร้าง ???

 เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 14 - SCG (เอสซีจี)  

เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 15 - SCG (เอสซีจี)  เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 16 - SCG (เอสซีจี)  เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 17 - SCG (เอสซีจี)  เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 18 - SCG (เอสซีจี)  เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 19 - SCG (เอสซีจี)  เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 20 - SCG (เอสซีจี)  เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 21 - SCG (เอสซีจี)  เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 22 - SCG (เอสซีจี)  เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 23 - SCG (เอสซีจี) 

 เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 24 - SCG (เอสซีจี)  
เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 25 - SCG (เอสซีจี)  เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 26 - SCG (เอสซีจี)  เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 27 - SCG (เอสซีจี)  เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 28 - SCG (เอสซีจี)  เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 29 - SCG (เอสซีจี)  เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 30 - SCG (เอสซีจี)  เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 31 - SCG (เอสซีจี)  เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 32 - SCG (เอสซีจี)  เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 33 - SCG (เอสซีจี) 

 เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 34 - SCG (เอสซีจี)  
เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 35 - SCG (เอสซีจี)  เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 36 - SCG (เอสซีจี)  เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 37 - SCG (เอสซีจี)  เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 38 - SCG (เอสซีจี)  เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 39 - SCG (เอสซีจี)  เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 40 - SCG (เอสซีจี)  เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 41 - SCG (เอสซีจี) 

 เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 42 - SCG (เอสซีจี)  
เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 43 - SCG (เอสซีจี)  เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 44 - SCG (เอสซีจี)  เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 45 - SCG (เอสซีจี)  เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 46 - SCG (เอสซีจี)  เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 47 - SCG (เอสซีจี)  เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 48 - SCG (เอสซีจี)  เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 49 - SCG (เอสซีจี)  เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 50 - SCG (เอสซีจี)  เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 51 - SCG (เอสซีจี) 

 เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 52 - SCG (เอสซีจี)  
เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 53 - SCG (เอสซีจี)  เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 54 - SCG (เอสซีจี)  เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 55 - SCG (เอสซีจี)  เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 56 - SCG (เอสซีจี)  เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 57 - SCG (เอสซีจี)  เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 58 - SCG (เอสซีจี) 

 เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 59 - SCG (เอสซีจี)  
เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 60 - SCG (เอสซีจี)  เริ่มแล้ว งานยิ่งใหญ่ของคนรักบ้าน "สถาปนิก'58/ASA Next" 61 - SCG (เอสซีจี)