Image Image

iUrban - Last Update 10:55 PM

Scroll to top

Top

0
Comments
2921 Views

RING AROUND A TREE เพลินกายเพลินใจรอบๆต้นไม้

DIY ตกแต่งภายใน ของแต่งบ้าน ไอเดียแต่งบ้าน เที่ยวไหนดี รีวิว

RING AROUND A TREE เพลินกายเพลินใจรอบๆต้นไม้
Homeliness

ณ กรุงโตเกียว กับผลงานของบริษัท Tezuka Architects ที่ใช้ระยะเวลาในการออกแบบและก่อสร้างส่วนขยายของโรงเรียนอนุบาล Fuji Kindergarden นานถึง 4 ปี181 greenery design 191 greenery design พื้นที่นี้ตั้งใจให้เป็นห้องเรียนภาษาอังกฤษหลังเลิกเรียน และใช้เป็นส่วนนันทนาการของเด็กๆระหว่างรอรถนักเรียน จึงต้องดึงดูดความสนใจเด็กๆได้ และมีเงื่อนไขคือต้องไม่ตัดโค่นต้นไม้ใหญ่ซึ่งเป็นร่มเงาของโรงเรียนทิ้ง แม้ว่าจะต้องใช้เวลาก่อสร้างนานขึ้นก็ตาม สุดท้ายเมื่อผลงานเสร็จสิ้น ก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของนักเรียน คุณครู และผูปกครอง ทั้งยังได้รับรางวัล Designer for Environment หรือ DFA Awards ในปีที่ผ่านมาไปครองด้วย ขอบคุณข้อมูลจาก ROOM MAGAZINE และภาพจากhttp://www.designboom.com/weblog/cat/9/view/15599/tezuka-architects-ring-around-a-tree.html111 497x350 greenery design ring03 525x350 greenery design ring06 525x350 greenery design ring04 475x350 greenery design ring09 523x350 greenery design 211 550x253 greenery design 83 513x350 greenery design ring01 525x350 greenery design 9 550x121 greenery design

 

Social Comment

Facebook Debug
share to facebookLINE it!กดไลค์ iUrban บนเฟสบุ๊คได้ที่นี่