เมื่อลืมตาขึ้น ฉันก็รู้ทันทีว่านี่คือ... "พระอาทิตย์ตกดินที่ซานโตรินี" 13 - พระอาทิตย์ตก

เมื่อลืมตาขึ้น ฉันก็รู้ทันทีว่านี่คือ… “พระอาทิตย์ตกดินที่ซานโตรินี”

ซานโตรินี เป็นเกาะภูเขาไฟในทะเลอีเจียน (Aegean Sea) ของประเทศกรีซ อยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ออกไป 200 กิโลเมตร เป็นเกาะภูเขาไฟที่ผ่านการปะทุระเบิดครั้งใหญ่ ๆ มาหลายครั้ง กระทั้งรูปพรรณของตัวเกาะมีลักษณะคล้ายจันทร์เสี้ยว เต็มไปด้วยหน้าผาสูงชัน ทำให้อาคารบ้านช่องในตัวเมืองต้องสร้างลดหลั่นไล่ระดับไปบนเชิงผา โดยมีทางบันไดเล็ก ๆ เชื่อมต่อถึงกัน  บ้านเรือนเกือบทั้งหมดพร้อมใจกันทาสีขาวโพลน โดยมีโบสถ์ของชุมชนปรากฏให้เห็นเป็นระยะซึ่งโบสถ์ทุกแห่งมีหลังคาทรงโดมสีฟ้าเข้ม กลายเป็นสัญลักษณ์เพียงหนึ่งเดียว ที่หากใครโดนจับปิดตามาปล่อย ณ ดินแดนแห่งนี้  โดยไม่รู้ตัว เมื่อลืมตาขึ้น ก็จะรู้ทันทีว่า “ฉันอยู่บนเกาะซานโตรินี่”


เมื่อลืมตาขึ้น ฉันก็รู้ทันทีว่านี่คือ... "พระอาทิตย์ตกดินที่ซานโตรินี" 14 - พระอาทิตย์ตก
ภาพจาก www.tripsavvy.com

หมู่บ้านเอีย (OIA) เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ บนขอบหน้าผาด้านบนของตัวเกาะ และ ณ หมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งนี้ ทุก ๆ เย็นย่ำ จะเต็มไปด้วยนักท่องเทียวจำนวนมาก ที่พร้อมใจกันออกมายืนเบียดออกันตามทางเดินบนไหล่ผา หันหน้าสู่ท้องทะเล เพื่อรอชมพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้า  จากดวงแสงเล็ก ๆ ที่จ้าสว่าง  เปลี่ยนกลายเป็นดวงตะวันกลมโตสีอุ่นสุก  ที่ค่อย ๆ เคลื่อนสู่ท้องน้ำ ละเลงระบายสีน้ำให้แปรเปลี่ยนเเป็นสีส้มฉานเปรอะเปื้อนไปถึงท้องฟ้า

เมื่อลืมตาขึ้น ฉันก็รู้ทันทีว่านี่คือ... "พระอาทิตย์ตกดินที่ซานโตรินี" 15 - พระอาทิตย์ตก

เมื่อลืมตาขึ้น ฉันก็รู้ทันทีว่านี่คือ... "พระอาทิตย์ตกดินที่ซานโตรินี" 16 - พระอาทิตย์ตกเมื่อลืมตาขึ้น ฉันก็รู้ทันทีว่านี่คือ... "พระอาทิตย์ตกดินที่ซานโตรินี" 17 - พระอาทิตย์ตกเมื่อลืมตาขึ้น ฉันก็รู้ทันทีว่านี่คือ... "พระอาทิตย์ตกดินที่ซานโตรินี" 18 - พระอาทิตย์ตกเมื่อลืมตาขึ้น ฉันก็รู้ทันทีว่านี่คือ... "พระอาทิตย์ตกดินที่ซานโตรินี" 19 - พระอาทิตย์ตก  เมื่อลืมตาขึ้น ฉันก็รู้ทันทีว่านี่คือ... "พระอาทิตย์ตกดินที่ซานโตรินี" 20 - พระอาทิตย์ตกเมื่อลืมตาขึ้น ฉันก็รู้ทันทีว่านี่คือ... "พระอาทิตย์ตกดินที่ซานโตรินี" 21 - พระอาทิตย์ตก

เมื่อลืมตาขึ้น ฉันก็รู้ทันทีว่านี่คือ... "พระอาทิตย์ตกดินที่ซานโตรินี" 22 - พระอาทิตย์ตกเมื่อลืมตาขึ้น ฉันก็รู้ทันทีว่านี่คือ... "พระอาทิตย์ตกดินที่ซานโตรินี" 23 - พระอาทิตย์ตกเมื่อลืมตาขึ้น ฉันก็รู้ทันทีว่านี่คือ... "พระอาทิตย์ตกดินที่ซานโตรินี" 24 - พระอาทิตย์ตกเมื่อลืมตาขึ้น ฉันก็รู้ทันทีว่านี่คือ... "พระอาทิตย์ตกดินที่ซานโตรินี" 25 - พระอาทิตย์ตกเมื่อลืมตาขึ้น ฉันก็รู้ทันทีว่านี่คือ... "พระอาทิตย์ตกดินที่ซานโตรินี" 26 - พระอาทิตย์ตก

เมื่อลืมตาขึ้น ฉันก็รู้ทันทีว่านี่คือ... "พระอาทิตย์ตกดินที่ซานโตรินี" 27 - พระอาทิตย์ตก

เมื่อลืมตาขึ้น ฉันก็รู้ทันทีว่านี่คือ... "พระอาทิตย์ตกดินที่ซานโตรินี" 28 - พระอาทิตย์ตก

ห้วงเวลานั้น เสียงชัตเตอร์ละเลงรัว ด้วยใครต่อใครใคร่เก็บภาพที่เห็นไว้เป็นที่ระลึก เสียงนักท่องเที่ยวหลายคนพึมพำใกล้ ๆ ให้ได้ยินราวต้องมนต์สะกด …. beautiful  very very beautiful  จนดวงอาทิตย์ลาลับหาย เสียงตบมือก็ดังขึ้นทั่วเกาะ การแสดงของดาราเอก “ดวงอาทิตย์” ณ ซานโตรินี่  จบลงแล้ว

เครดิตภาพ : krispm3 & วันอาทิตย์