fbpx

sensor

Tinké, check your wellness and fitness 2 - sensor

Tinké, check your wellness and fitness

คำกล่าวที่ว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ นั้นทำให้มนุษย์เราคิดทบทวนถึงสุขภาพของตัวเองมากยิ่งเมื่ออายุมากขึ้น ฉะนั้นการที่เราจะรู้ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับสุขภาพของเรานั้นเป็นสิ่งที่ดี ลองมาดู Tinké ตัวช่วยให้เริ่มต้นใส่ใจในตัวเอง...