คำกล่าวที่ว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ นั้นทำให้มนุษย์เราคิดทบทวนถึงสุขภาพของตัวเองมากยิ่งเมื่ออายุมากขึ้น ฉะนั้นการที่เราจะรู้ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับสุขภาพของเรานั้นเป็นสิ่งที่ดี ลองมาดู Tinké ตัวช่วยให้เริ่มต้นใส่ใจในตัวเอง

ตรวจสุขภาพ เบื้องต้นด้วย Tinké ขนาดเท่ากับ thumb-drive เมื่อต่อเข้ากับ smartphone และมี sensor อยู่ที่บริเวณด้านหน้าเพียง เราเอานิ้วทาบไปที่ sensor และหลังจากนั้น บนหน้าจอ smartphone ก็จะปรากฏ HEART RATE , BLOOD OXYGEN LEVEL , RESPIRATORY RATE , HEART RATE VARIABILITY เป็นข้อมูลของตัวเรานอกจากจะรับรู้ถึงข้อมูลเบื้องต้น ยังสามารถแชร์ผ่าน social network ได้อีก ราคาอยู่ที่ $119

PRODUCT BY Zensorium

source : http://www.zensorium.com/tinke

lazy placeholder Tinké, check your wellness and fitnesslazy placeholder Tinké, check your wellness and fitnesslazy placeholder Tinké, check your wellness and fitnesslazy placeholder Tinké, check your wellness and fitness lazy placeholder Tinké, check your wellness and fitness lazy placeholder Tinké, check your wellness and fitnesslazy placeholder Tinké, check your wellness and fitness lazy placeholder Tinké, check your wellness and fitness

No more articles