fbpx

low-cost house

บ้านราคาประหยัด จากตู้คอนเทนเนอร์ 2 - low-cost house

บ้านราคาประหยัด จากตู้คอนเทนเนอร์

ทางออกก็คือ นำตู้คอนเทนเนอร์ 2 อัน มาวางให้เกิดพื้นที่ตรงกลาง และสร้างบ้านในบ้านอีกที ด้วยวิธีการนี้ ก็ทำให้เกิดฉนวนกันความร้อนขึ้น 3 ชั้น ภายในอาคารหลังใหม่ และเกิดพื้นที่ในบ้านเพิ่มขึ้น และพื้นที่ ที่เพิ่มขึ้นนี้ยังเชื่อมต่อกับธรรมชาติ...