fbpx

Herb

10 สมุนไพรไทย...ช่วยคลายเครียด 2 - Herb

10 สมุนไพรไทย…ช่วยคลายเครียด

สมุนไพรไทย 10 ชนิดทีช่วยคลายเครียด ซึ่งได้รับการยอมรับกันว่าได้ผลเป็นอย่างดีมีหลากกลายชนิดด้วยกัน โดยส่วนใหญ่นั้นมีสรรพคุณช่วยคลายเครียดและมีฤทธิ์เป็นยานอนหลับอ่อนๆ โดยสมุนไพรทั้ง 10 ชนิดที่กล่าวไว้นี้ ต้องนำมาผ่านกรรมวิธีตากแห้งหรือคั่วตามแต่ลักษณะของสมุนไพรเพื่อบริโภคสำหรับผ่อนคลายความตึงเครียด ที่ได้ผลดีและไม่มีผลข้างเคียง นับเป็นของขวัญที่ได้จากธรรมชาติอย่างแท้จริง ...