fbpx

George Town

ไปชม Street Art แท้ๆของเมืองมรดกโลก George Town และศิลปะสุดอลังการของ "ปีนัง" กับ iURBAN 2 - George Town

ไปชม Street Art แท้ๆของเมืองมรดกโลก George Town และศิลปะสุดอลังการของ “ปีนัง” กับ iURBAN

เมืองปีนังถูกกล่าวขานว่าเป็นไข่มุกแห่งตะวันออก เนื่องจากมีบ้านเมืองที่สวยงามและมีวัฒนธรรมดั่งเดิมที่หลากหลายและอยู่รวมกันอย่างกลมกลืน และอีกสิ่งที่น่าสนใจและดึงดูดให้นักเที่ยวมาเยี่ยมเยือนเมืองปีนั้งแห่งนี้คือ งานศิลปะข้างถนน Street Art ในลักษณะ interactive ...