fbpx

Foster + Partners

Tokyo Millennium Tower, Japan  By Foster + Partners 2 - Foster + Partners

Tokyo Millennium Tower, Japan By Foster + Partners

โครงการนี้เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าการอาศัยอยู่ในอาคารสูงระฟ้าที่มีความหนาแน่นสูงไม่จำเป็นต้องหมายถึงความเป็นอยู่ที่แออัดหรือยากลำบาก แต่อาจช่วยให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ได้ เนื่องจากที่อยู่อาศัย ที่ทำงานและสถาบันนันทนาการต่างๆถูกจัดวางให้อยู่รวมกันในพื้นที่อันใกล้เคียง ...