fbpx

educational toy

A Farm With A View..ชุดวิทยาศาสตร์ สวนใต้ดิน 2 - educational toy

A Farm With A View..ชุดวิทยาศาสตร์ สวนใต้ดิน

Root Vue Farm เป็นของเล่นเด็ก ที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์ เป็นชุดห้องทดลองสวนใต้ดินเล็กๆ ที่จะกระตุ้นการเรียนรู้ และปลุกความอยากรู้อยากเห็นของเด็กๆ ให้สนุกไปกับการเรียน การสังเกต รวมถึงส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ.....